Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

För dig som har förlorat en närstående

Här har vi samlat information som kan vara viktig för dig som har mist en närstående, till exempel maka/make, partner eller den andra föräldern till ditt barn.

Om du har en anhörig som gått bort och han eller hon har fått ersättningar från Försäkringskassan kommer dessa i de flesta fall att upphöra automatiskt. Här kan du läsa vad som gäller för varje enskild ersättning.

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning

Ersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med datumet då dödsfallet inträffade men dödsboet måste ansöka om aktivitetsstödet.

Aktivitetsstöd

Assistansersättning

Vi kommer att kontakta dödsboet för att hjälpa till om det är något som behöver göras.

Handikappersättning

Handikappersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Sjukersättning

Aktivitetsersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Sjukpenning

Sjukpenningen betalas ut till dödsboet fram till och med dagen då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra någonting.

Vårdbidrag

Om din anhörige har fått vårdbidrag så kommer det att upphöra. Du behöver inte göra någonting.

Livränta för efterlevande och begravningshjälp

Du kan få livränta och begravningshjälp om någon har dött på grund av en arbetsskada. För mer information om det, besök Pensionsmyndighetens webbplats eller ring 0771-776 776.

Pensionsmyndigheten (pensionsmyndigheten.se)

 

Om den andra föräldern till ditt eller dina barn har gått bort har du kanske frågor om barnbidrag, bostadsbidrag, vårdbidrag eller föräldrapenning. Här kan du läsa vad som gäller för varje enskild ersättning.

Ersättningar för barnet

Om ni har bostadsbidrag

Om ni har fått bostadsbidrag kommer det att upphöra automatiskt. Men du kan söka bostadsbidrag igen för dig själv.

Bostadsbidrag för föräldrar

Barnbidrag

Om den andra föräldern fick någon del av barnbidraget så kommer du nu automatiskt få hela barnbidraget. Du behöver inte göra något.

Om du tidigare fått hela barnbidraget kommer det att fortsätta komma som vanligt.

Föräldrapenning

Den andra förälderns dagar överförs automatiskt till dig. Du behöver inte göra något.

Vårdbidrag

Om den andra föräldern har fått vårdbidrag så kommer det att upphöra. Är det så att du tar hand om barnet istället kan du ansöka om vårdbidrag.

Vårdbidrag

Du kan ha rätt till bostadsbidrag

Du kan ha rätt till bostadsbidrag om du blir ensamstående med barn.

Bostadsbidrag för föräldrar

Övriga ersättningar

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning

Ersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med datumet då dödsfallet inträffade men dödsboet måste ansöka om aktivitetsstödet.

Aktivitetsstöd

Assistansersättning

Vi kommer att kontakta dödsboet för att hjälpa till om det är något som behöver göras.

Handikappersättning

Handikappersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Sjukersättning

Aktivitetsersättningen betalas ut till dödsboet fram till och med månaden då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra något.

Sjukpenning

Sjukpenningen betalas ut till dödsboet fram till och med dagen då dödsfallet inträffade. Du behöver inte göra någonting.

Vårdbidrag

Om personen har fått vårdbidrag så kommer det att upphöra. Du behöver inte göra någonting.