Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbeta i Sverige

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som arbetar i Sverige. Informationen gäller dig som har flyttat till Sverige och arbetar här, dig som arbetar i Sverige och bor i ett annat land eller dig som är utsänd till Sverige. Den gäller även dig som är svensk medborgare och börjar arbeta i Sverige efter en tid utomlands.

Med arbete avses all sorts förvärvsarbete i Sverige, oavsett omfattning. När du arbetar på distans räknas arbetet oftast vara utfört i det land du fysiskt befinner dig, även om din arbetsgivare eller uppdragsgivare är i ett annat land.

När behöver jag anmäla till Försäkringskassan att jag arbetar i Sverige?

Om du ska arbeta i Sverige men inte är folkbokförd här, så ska du anmäla dig till Försäkringskassan. Ska du vara här minst ett år behöver du anmäla din adress till Skatteverket så att du kan bli folkbokförd.

Skatteverket

Om du vill ansöka om en ersättning eller ett EU-kort från Försäkringskassan och tidigare har arbetat eller bott i ett annat land, så behöver du anmäla att du nu arbetar i Sverige. Vi behöver utreda om du ska vara försäkrad här för att kunna bedöma om du har rätt till den ersättning du ansöker om.

Försäkrad i Sverige

Flytta till Sverige

Du anmäler på Mina sidor.

Läs mer under rubrikerna här om något av följande stämmer in på dig och om du i så fall behöver göra något mer.

Om du bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat, så är du försäkrad i det land där du arbetar. Det innebär att du kan få ersättning från det landet om du till exempel blir sjuk.

Du som arbetar i Sverige och bor i ett annat nordiskt land är försäkrad i Sverige och kan därmed få ersättningar från Försäkringskassan. Om du ansöker om en ersättning som rör ditt barn måste ditt barn ha ett svenskt samordningsnummer från Skatteverket. Om du behöver vård ska du visa upp ett intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige. Du ansöker om intyget på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du ansöka på den här blanketten:

Ansök om S1, E106, E109, E121 och intyg om rätt till vård i Sverige (5435)

Webbplatser om gränsarbete

På de här tre webbplatserna finns information om att vara gränsarbetare i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Øresunddirekt (Sverige-Danmark)

Øresunddirekt (oresunddirekt.se) öppnas i nytt fönster

Grensetjänsten (Sverige-Norge)

Grensetjänsten (grensetjansten.com) öppnas i nytt fönster

Nordkalottens Gränstjänst (Sverige, Finland och Norge)

Nordkalottens Gränstjänst (granstjanst.se) öppnas i nytt fönster

 

Om du bor i ett land, men arbetar i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz, är du oftast försäkrad i det land där du arbetar. Det innebär att du kan få ersättning från det landet om du till exempel blir sjuk.

Du som arbetar i Sverige och bor i ett annat land inom EU/EES eller i Schweiz är försäkrad i Sverige och kan därmed få ersättning från Försäkringskassan. Om du ansöker om en ersättning som gäller ditt barn ska barnet ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer från Skatteverket. Du kan också ha rätt till ett svenskt EU-kort och intyg E106 (S1) som ger rätt till vårdförmåner i ditt bosättningsland.

För att få vård i Sverige behöver du ett intyg om rätt till vård i Sverige. Du ansöker om EU-kortet och de båda intygen i samma tjänst på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du anmäla på den här blanketten.

Ansök om S1, E106, E109, E121 och intyg om rätt till vård i Sverige (5435)

Du har rätt till tandvård i Sverige och behöver inget intyg för att få det.

Statligt tandvårdsstöd

Din familj kan ha rätt till vårdförmåner

Dina familjemedlemmar som inte arbetar i bosättningslandet kan ha rätt till vårdförmåner till vanlig patientavgift både i bosättningslandet och i Sverige när du arbetar i Sverige. Kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i ditt bosättningsland för att ta reda på vad som gäller för dina familjemedlemmar.

 

När du är utsänd till Sverige och arbetar här för en arbetsgivare från ett annat land, är du oftast försäkrad i det andra landet, men reglerna skiljer sig åt beroende på vilket land du är utsänd från.

Om du är utsänd från ett land inom EU/EES eller Schweiz

Du eller din arbetsgivare ska ansöka om intyg A1. Kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i landet där du är anställd för att få intyget.

Vad är intyg A1?

Du behöver ha intyg A1 när du arbetar som anställd eller egenföretagare i mer än ett land inom EU/EES eller Schweiz. Intyget visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det är i det landet du är försäkrad och till det landet som sociala avgifter ska betalas för dig. Du får intyget från socialförsäkringsmyndigheten i det land där du är försäkrad. I Sverige är det Försäkringskassan. Intyget är giltigt till det datum som står på intyget eller tills myndigheten återkallar det.

Du eller din arbetsgivare kan visa upp intyget för berörda institutioner i de länder som du arbetar för att visa att sociala avgifter inte ska betalas för dig där.

Om du är utsänd från ett land utanför EU/EES eller Schweiz

Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder och avtalens regler skiljer sig från varandra. Avtalen kan gälla olika saker, till exempel pensionsförmåner, barnbidrag, föräldrapenning eller sjukpenning. Reglerna för utsändning skiljer sig åt mellan avtalen. Du ska kontakta motsvarigheten till Försäkringskassan i det land som du är utsänd från för att ansöka om ett intyg om tillämplig lagstiftning enligt gällande avtal. Det gäller för följande länder som Försäkringskassan har avtal med:

Bosnien-Hercegovina
Chile
Filippinerna
Indien
Israel
Kanada
Kap Verde
Marocko
Québec
Serbien
Sydkorea
Turkiet
USA.

Om du är utsänd från ett land som inte finns med i listan ovan behöver du inte visa upp ett intyg från det andra landet.

 

Om du ska arbeta i Sverige och andra länder inom EU/EES eller i Schweiz, ska du anmäla det till motsvarigheten till Försäkringskassan i det land där du bor. Det ska du göra för att kunna få vårdförmåner och ersättning och för att du eller din arbetsgivare ska betala sociala avgifter i rätt land.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

 

Vanliga frågor

Ja, men bara för de ersättningar som ingår i EU-förordningarna, vilket är de flesta ersättningar med undantag för underhållstöd och vissa delar av bostadsbidraget.

Om du tillfälligt slutar arbeta i Sverige, till exempel om du är tjänstledig från ditt arbete, så är du inte längre försäkrad i Sverige. Men om du redan från den första dagen utan arbete får en ersättning som grundas på arbete så fortsätter du att vara försäkrad. Kontakta oss för att få veta vad som gäller för dig.

Det beror på om den ersättning du får likställs med arbete eller inte.

Om ersättningen grundas på ett tidigare arbete, så kan den likställas med arbete. I så fall anses du arbeta i två länder och behöver ansöka om intyg A1. Föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa är vanliga ersättningar som ofta likställs med arbete. Om du inte är försäkrad i det land som du får ersättning från, så kan du bli återbetalningsskyldig. Kontakta Försäkringskassan om du bor i Sverige.

Om din ersättning inte likställs med arbete, så bör du kontakta myndigheten som betalar ut ersättningen för att säkerställa att du fortfarande har rätt till din ersättning. Kontakta Försäkringskassan om du får din ersättning från Sverige.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

Du kan bara vara försäkrad i ett land inom EU/EES eller Schweiz och de flesta ersättningar beror på vilket land du är försäkrad i.

I e-tjänsten på Mina sidor ser du vilka uppgifter vi behöver. Du kan också behöva bifoga olika handlingar, beroende på din situation.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du lämna uppgifterna på blankett.

Uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige (5456)pdf öppnas i nytt fönster

Om du är anställd eller arbetar i ditt egna aktiebolag ska du bifoga anställningsbevis eller ett avtal som visar när du började arbeta, hur mycket du arbetar och i vilket land du arbetar. Om du har ett eget aktiebolag ska du också bifoga en handling som visar vilken lön du tar ut.

Om du är egenföretagare ska du bifoga

  • ett registreringsbevis för ditt företag
  • ett registerutdrag från Skatteverket som visar att ditt företag är godkänt för F-skatt eller motsvarande handlingar från det land där ditt företag är registrerat
  • handlingar som styrker när du började arbeta i företaget.

Om du är utsänd av en arbetsgivare ska du bifoga

  • intyg A1 om du är utsänd från ett EU/ESS-land eller Schweiz
  • ett konventionsintyg om du är utsänd från ett land som Sverige har avtal om social trygghet med
  • ett anställningsintyg eller anställningsavtal där det framgår att du är utsänd om du är utsänd från ett land utanför EU/EES som Sverige inte har avtal med.

Om du arbetar på distans räknas det oftast som arbete i det land där du är när du utför dina arbetsuppgifter. Om du till exempel arbetar en del av din dag hemifrån, men din ordinarie arbetsplats är i ett annat land, så anses du oftast arbeta i två länder.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

Om du är utsänd från Indien är du omfattad av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Indien. Du visar att du är utsänd genom att visa upp ett intyg från myndigheten i Indien. Kontakta din arbetsgivare eller myndigheten i Indien för att få intyget.

Om du är utsänd enligt avtalet kan du inte vara försäkrad i Sverige för de ersättningar som ingår i avtalet. Du kan dock vara försäkrad i Sverige för de ersättningar som inte ingår i avtalet, beroende på hur länge du ska stanna här. Detsamma gäller dina medföljande familjemedlemmar. Läs mer om det ovan och på sidan Flytta till Sverige.

Flytta till Sverige

Det beror på vad du har kommit överens med din arbetsgivare om, och vad syftet med din vistelse i Sverige är. Att vara utsänd innebär att du har kvar din utländska arbetsgivare och arbetar tillfälligt i Sverige för din arbetsgivare. Kontakta myndigheten som motsvarar Försäkringskassan i det land där din arbetsgivare finns.

Om du är egenföretagare kan du sända ut dig själv under vissa förutsättningar, och därmed fortsätta vara försäkrad i det land som ditt företag är registrerat i. Kontakta myndigheten i det landet för att ta reda på vad som gäller för dig.

Om du arbetar som flyg- eller kabinpersonal och har en stationeringsort inom EU/EES eller i Schweiz är du försäkrad och kan få ersättning från det land där din stationeringsort finns. Om du är stationerad i Sverige ska du ansöka om intyg A1 som visar vilket land du är försäkrad i. Du ansöker på den här blanketten.

Begäran om intyg A1/E101 eller konventionsintyg (6220)pdf öppnas i nytt fönster Kom ihåg att bifoga handlingar som visar var du har din stationeringsort och vilka länder du flyger till och från, till exempel anställningsavtal och arbetsschema.

Om du inte är stationerad i Sverige ska du vända dig myndigheten i det land där du är stationerad för att ansöka om intyg A1.

Tänk på att din försäkring kan påverkas av om du har mer än en arbetsgivare.

Arbeta i flera länder inom EU/EES eller i Schweiz

Kontakta oss om din stationeringsort är i ett land utanför EU/EES eller i Schweiz.

Du som är folkbokförd i Sverige har rätt till sjukvård. Du betalar vanlig svensk patientavgift för sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet.

Du som kommer från ett land inom EU/EES eller från Schweiz  men som inte är folkbokförd i Sverige, kan få vård på samma villkor som de som är folkbokförda i Sverige. För att få vård behöver du visa upp ett intyg från Försäkringskassan.

Du har även rätt till tandvård om du är försäkrad i Sverige. För att få subventionerad tandvård behöver du visa upp ett intyg från Försäkringskassan.


Om du inte arbetar är du inte försäkrad för ersättningar som grundar sig på arbete. Du kan dock fortfarande vara försäkrad för ersättningar som grundar sig på bosättning i Sverige. Läs mer om det på sidan Försäkrad i Sverige.

Försäkrad i Sverige

Du som är folkbokförd i Sverige har rätt till sjukvård. Du betalar vanlig svensk patientavgift för sjukvård inom det allmänna sjukvårdssystemet.