Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Familjebidragen

Text Familjebidragen Actions
Loading...

Här kan du som är rekryt, genomgår militär utbildning eller tjänstgör inom försvaret läsa om vad du har rätt till i form av familjebidrag.

Vad är familjebidragen?

Du som genomgår militär utbildning eller tjänstgör inom försvaret mister i regel din civila inkomst. Familjebidragen är en samling bidrag som är till för att ge dig och dina anhöriga en ekonomisk trygghet under utbildningstiden.

För att du ska få bostadsbidrag gäller att du bor och betalar för bostaden som du ansöker för. Hur mycket du kan få i bostadsbidrag beror på om du bor själv eller med andra och var i Sverige bostaden finns.

Du måste ha bott i bostaden minst tre månader i anslutning till att utbildningen startar.

Tjänar du mer än 2 000 kr per månad utöver ditt rekryteringsbidrag, minskas bostadsbidraget.

Bidraget betalas endast ut under den tid som du tjänstgör. För att få bidrag måste tjänstgöringen eller utbildningen pågå i minst 60 dagar.

Bidraget kan påverkas om du flyttar under tjänstgöringen så kontakta Försäkringskassan vid flytt.

Du ansöker om bostadsbidrag till rekryter genom att skicka in blanketten 

2520 Ansökan Familjebidrag - familjepenning eller bostadsbidrag (pdf 92 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Om du har barn under 18 år som bor hemma hos dig eller som du är underhållsskyldig för kan du få familjepenning.

Du får högst 2175 kronor per månad och barn.

Du kan också få familjepenning för en make/maka som du är underhållsskyldig för. Du får då som mest 4 350 kronor per månad.  

Du ansöker om familjepenning genom att skicka in blanketten 

2520 Ansökan Familjebidrag - familjepenning eller bostadsbidrag (pdf 92 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Om du har eget företag eller är anställd i ett företag som din make/maka driver kan du få näringsbidrag från Försäkringskassan för att du ska kunna fortsätta med verksamheten efter att din tjänstgöring är slut.

För att få näringsbidrag ska du försörja dig helt eller delvis på företaget. Du kan få pengarna om någon måste anställas för att göra ditt arbete. Du kan som mest få 49 000 kronor i månaden. Näringsbidraget är skattepliktigt.  

Du kan också få näringsbidrag om du gör företaget vilande. Då får du ersättning för kostnader som är nödvändiga för att du ska kunna återuppta verksamheten efter tjänstgöringen. Det kan till exempel vara att du behöver betala hyror eller räntor och försäkringspremier. Du kan som mest få 49 000 kronor i månaden. Näringsbidraget är skattepliktigt.

Du ansöker om näringsbidrag genom att skicka in den här blanketten 

FK 2521 Ansökan Familjebidrag - näringsbidrag (142 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Begravningsbidrag betalas ut till en rekryt när maken, makan eller ett barn, för vilka familjepenning har beviljats, avlider under utbildningstiden.

Det krävs ingen ansökan för att få begravningsbidrag, endast anmälan. Anmälan om begravningsbidrag görs till Försäkringskassan på telefonnummer 0771-524 524.

Även om familjepenning inte har beviljats får begravningsbidrag betalas ut till en rekryt om det finns behov av bidraget. Det kan t.ex. vara om det inte betalas ut något försäkringsbelopp med anledning av dödsfallet och om det inte finns starka skäl som talar emot detta.

Dagpenning till totalförsvarspliktiga betalas ut under tjänstgöring som inte är grundutbildning. Ersättningen består av ett grundbelopp per tjänstgöringsdag och är tänkt att ersätta delar av den förlorade arbetsinkomsten.

Det är Rekryteringsmyndigheten som hanterar alla frågor om din tjänstgöring, och Försäkringskassan som betalar ut den dagersättning du har rätt till.

Försäkringskassan får automatiskt informationen om din tjänstgöringsperiod via Rekryteringsmyndigheten, du behöver inte meddela vilken period du tjänstgör. Däremot behöver Försäkringskassan fastställa din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) om du inte redan har en sjukpenninggrundande inkomst fastställd.

Hur mycket pengar får jag?

Dagpenningens storlek är 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, dock alltid som lägst 130 kronor per dag.

När kommer utbetalningen?

Du får pengarna först efter att Försvarsmakten har meddelat Försäkringskassan om din tjänstgöring. Om du nyligen har anmält en ny inkomst måste Försäkringskassan även fastställa din SGI innan utbetalning.

 

Hemvärnsförbanden har i uppgift att stödja, skydda och bevaka samhället vid krissituationer. När du tjänstgör vid hemvärnet kan du få ersättning för delar av din förlorade arbetsinkomst. Det är Försvarsmakten som hanterar alla frågor om din tjänstgöring, och Försäkringskassan som betalar ut den dagersättning du har rätt till.

Försäkringskassan får automatiskt informationen om din tjänstgöringsperiod via Försvarsmakten, du behöver inte meddela vilken period du tjänstgör. Däremot behöver Försäkringskassan fastställa din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) om du inte redan har en sjukpenninggrundande inkomst fastställd.

Hur mycket pengar får jag?

Dagpenningens storlek är 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, dock alltid som lägst 130 kronor per dag.

När kommer utbetalningen?

Du får pengarna först efter att Försvarsmakten har meddelat Försäkringskassan om din tjänstgöring. Om du nyligen har anmält en ny inkomst måste Försäkringskassan även fastställa din SGI innan utbetalning.
 

Vanliga frågor

Har du ett aktuellt SGI-beslut?
För att se om du har ett aktuellt SGI-beslut loggar du in på Mina sidor och går till Min profil. Är dina inkomster oförändrade sedan det senaste SGI-beslutet behöver du inte göra någonting.    

Om du inte har ett aktuellt SGI-beslut gör du så här:
Skicka ett mejl till sgitotalforsvaret@forsakringskassan.se för att beställa blanketten Inkomst och arbetstid (5540). Det här behöver du skriva i mejlet:

  • Ditt namn och personnummer.
  • Om du är anställd, studerande, arbetslös, uppdragstagare eller egen företagare. Om du är egen företagare ska du skriva vilken bolagsform du har. Om du både är anställd och har eget företag skriver du det.

Om du inte kan eller vill använda mejl, eller om du har skyddade personuppgifter, kan du istället ringa till kundcenter på 0771-524 524 för att beställa blanketten. Det går tyvärr inte att beställa blanketten på webbplatsen.

Du behöver aldrig skicka ditt SGI-beslut till Försvarsmakten.

Ring Försäkringskassans kundcenter 0771 524 524 och beställ blankett 5540. Det går tyvärr inte att beställa blanketten på webbplatsen.

Ja, du kan tidigaste få eventuella bidrag from den dag du är folkbokförd på ansökningsadressen.

Du kan få bostadsbidrag om du varit folkbokförd hos dina föräldrar och med egna pengar betalat för din del av boendet. Om du bor hemma hos dina föräldrar beror bidragets storlek på dina föräldrars inkomst och eventuell inkomst hos andra barn som bor hemma.

Om du var gift eller sambo innan du började din tjänstgöring kan du få bostadsbidrag som täcker hälften av din bostadskostnad.
Men det finns ett maxbelopp för hur stor del av bostadskostnaden Försäkringskassan räknar med. Hur stort maxbeloppet är beror på vilken kommun du bor i.

Du ska alltid anmäla ändrade uppgifter till Försäkringskassan. Det kan till exempel gälla om du har fått en ny hyra eller om hushållets inkomster har ändrats.

Du anmäler ändrade inkomster på den här blanketten:

2522 Ansökan om Familjebidrag - ändrade uppgifter (100 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Om du är ansluten till tjänsten Mina meddelanden kommer ditt beslutsbrev att skickas till din digitala brevlåda istället för hem till dig med papperspost.

Om Mina meddelanden

Relaterade_lankar_familjebidragen Actions
Loading...

Relaterade länkar