Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Etableringsförmåner Actions
Loading...

Etableringsförmåner

Text Etableringsförmåner Actions
Loading...

Etableringsersättning är pengar som du kan få om du följer en etableringsplan som du fått av Arbetsförmedlingen. Om du har barn eller egen bostad kan du dessutom få etableringstillägg eller bostadsersättning.

Kan jag få etableringsersättning?

Du kan få etableringsersättning om du

• är 20–64 år gammal eller om du är 18–20 år och bor i Sverige utan dina föräldrar
• har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande eller om du har uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har fått uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande
• har en etableringsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Hur mycket pengar får jag?

Hur mycket etableringsersättning du får beror på omfattningen av din etableringsplan:

• Om du deltar på heltid får du 308 kronor per dag.
• Om du deltar 75 procent får du 231 kronor per dag.
• Om du deltar 50 procent får du 154 kronor per dag.
• Om du deltar 25 procent får du 77 kronor per dag.

Du kan få etableringsersättning fem dagar i veckan. 

Du kan också få etableringsersättning under den tid som du deltar i arbetet med att ta fram en etableringsplan. Du får då 231 kronor per dag, fem dagar i veckan. 

Om du inte deltar i alla aktiviteter så kan du få mindre pengar än det som står här.

Hur gör jag för att få etableringsersättning?

1. Ansök hos Arbetsförmedlingen

Du ansöker om etableringsersättning hos Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som fattar beslut om etableringsersättningen.

Om du är gift, sambo eller har en registrerad partner som också har rätt till etableringsersättning och etableringstillägg ska ni ansöka tillsammans på blanketten.

2. Lämna månadsredovisning till Arbetsförmedlingen

Efter varje månads slut ska du meddela Arbetsförmedlingen att du har varit närvarande på dina aktiviteter och berätta varför du eventuellt varit borta. Det gör du på en blankett som heter Månadsredovisning för etableringsersättning som du får av Arbetsförmedlingen.

3. Utbetalning från Försäkringskassan

Pengarna betalas ut av Försäkringskassan 4–9 dagar efter att Försäkringskassan har fått Arbetsförmedlingens beslut om utbetalning. 

Etableringstillägg eller bostadsersättning betalas oftast ut samtidigt som etableringsersättningen.

Pengarna betalas ut på onsdagar och fredagar. Vid jul och andra helger kan det bli utbetalning andra dagar.

Om du har etableringsersättning, och har barn som bor tillsammans med dig, kan du även få extra pengar, så kallat etableringstillägg.

Barnen eller barnet ska

  • vara under 20 år
  • vara bosatt och folkbokförd hos dig
  • stå eller har stått under din vårdnad
  • inte försörja sig själv.

Hur mycket får jag?

Om du deltar i etableringsplanen på heltid får du 800 kronor i månaden för barn som är under 11 år och 1 500 kronor för barn som har fyllt 11 år men inte 20 år.

Du kan få etableringstillägg för högst 3 barn, vilket innebär att du som mest kan få 4 500 kronor. Om du har underhållsstöd för något av barnen kan du få mindre än så.

Hur ansöker jag om etableringstillägg?

Du kan ansöka  om etableringstillägg när du har ansökt om etableringsersättning. Du ansöker på blankett. Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med din ansökan. Ansökan skickar du sedan till Försäkringskassan.

6700 Ansökan om etableringstillägg (123 kB) pdf öppnas i nytt fönster

När betalas etableringstillägget ut?

Pengarna betalas ut i efterskott, oftast samtidigt som etableringsersättningen

Etableringstillägg kan tidigast beviljas från och med den månad din ansökan kommer in till Försäkringskassan.

 

Om du har etableringsersättning kan du också få hjälp med att betala din hyra eller månadsavgift om du bor ensam i egen bostad. Det kallas bostadsersättning.

Med egen bostad menas att du har ett hyreskontrakt i första eller andra hand eller äger en bostad. Bor du inneboende hos någon eller delar bostad med någon annan kan du inte få bostadsersättning.

Du måste vara folkbokförd på din bostadsadress. Med folkbokförd menas att Skatteverket har registrerat att du bor på adressen. Om du inte har rätt adress kan vi inte betala ut några pengar till dig. Det är viktigt att ditt namn står på dörren eller postfacket.

Hur mycket får jag?

Är din bostadskostnad över 5 700 kronor kan du som mest få 3 900 kronor.

Är din bostadskostnad mindre än 1 800 kronor kan du inte få någon ersättning.

Hur ansöker jag om bostadsersättning?

Efter att du har ansökt om etableringsersättning hos Arbetsförmedlingen kan du ansöka om bostadsersättning.Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med din ansökan. Ansökan skickar du sedan till Försäkringskassan. Du ansöker på blankett.

6703 Ansökan om bostadsersättning (110 kB)pdf öppnas i nytt fönster

När betalas bostadsersättningen ut?

Ersättningen betalas i efterskott och det innebär att du får betala första hyran själv. Den betalas oftast ut samtidigt som etableringsersättningen.

Bostadsersättning kan tidigast beviljas från och med den månad din ansökan kommer in till Försäkringskassan. Om du till exempel flyttar in i en bostad i september och lämnar in ansökan i oktober kan bostadsersättning beviljas först från oktober.

 

 

Vanliga frågor

Nej, du behöver inte vara försäkrad i Försäkringskassan för att få etableringsersättning, etableringstillägg eller bostadsersättning. Även om det är Försäkringskassan som betalar ut pengarna. Etableringsförmånerna är extra stödinsatser som inte ingår i socialförsäkringen.

Efter att du ansökt om etableringsersättning, eller andra förmåner från Försäkringskassan sätts ersättningarna normalt in på ett bank- eller plusgirokonto. Du måste därför besöka en bank för att öppna ett konto. För att öppna ett konto måste du kunna identifiera dig. Då behöver du ha ett id-kort (identitetskort).

När du öppnat att bankkonto anmäler du det till Försäkringskassan.

Du kan ansöka om ett id-kort hos Skatteverket. Skatteverkets id-kort är en godkänd id-handling inom Sverige. Id-kortet använder du för att styrka din ålder och för att legitimera dig exempelvis på apoteket, på banken eller i butiker. Du kan få hjälp att skaffa ett id-kort på våra servicekontor.

Hitta ett servicekontor

Ja, men då ska hyresavtalet vara skriftligt och hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden ska ha godkänt andrahandsuthyrningen. 

Du kan ansöka om bostadsersättning även om du redan får bostadsbidrag eller bostadstillägg från Försäkringskassan men då minskas din bostadsersättning med lika mycket som du får i de andra bidragen.

Om du har varit frånvarande utan giltig anledning från aktiviteterna i din etableringsplan bestämmer Arbetsförmedlingen om din etableringsersättning ska sänkas. Om Arbetsförmedlingen sänker din etableringsersättning så sänker även Försäkringskassan din bostadsersättning.

Med folkbokförd menas att Skatteverket har registrerat på vilken adress du och barnen bor.

Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om barnet bestämmer i frågor som rör barnet. Ett barn står under någons vårdnad fram till 18-årsdagen.

Ett barn räknas som självförsörjande om barnet har inkomst av arbete eller tillgångar, till exempel pengar på banken. Barnbidrag, studiestöd och underhållstöd, räknas inte som inkomst.

Nej, du kan inte få föräldrapenning för samma tid som du får etableringsersättning.

Ja, det är viktigt att du meddelar om något förändras:

  • Meddela Arbetsförmedlingen om du eller din make/maka/partner inte längre har rätt till etableringsersättning.
  • Meddela Försäkringskassan om du separerar, ett barn flyttar eller att du får ett nytt barn.

Då kan vi se till att du får rätt bidrag. Om du får för mycket kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Om du har varit frånvarande utan giltig anledning från aktiviteterna i din etableringsplan bestämmer Arbetsförmedlingen om din etableringsersättning ska sänkas.

Om Arbetsförmedlingen sänker din etableringsersättning så sänker även Försäkringskassan ditt etableringstillägg.

Ja, även om personen inte har uppehållstillstånd så ska du meddela Försäkringskassan. Om du inte meddelar Försäkringskassan kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Relaterade_lankar Etableringsförmåner Actions
Loading...
Banner_bild_kundforum_sprak Actions
Loading...
Ask us questions on our customer's forum
banner_bild_speglad_flyttatillsverige_ringkundcenter_startsidan_boka_samtal_flera_sprak Actions
Loading...
Vi talar ditt språk. Boka samtal här! Schedule a meeting in your language.