Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

För dig som börjar etableringsprogrammet efter 1 januari

Från och med 1 januari 2018 finns ett nytt etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen som du kan bli beviljad om du är nyanländ. Det innebär att olika regler gäller för dig som påbörjat en etableringsplan före 1 januari och för dig som blir beviljad etableringsprogrammet efter 1 januari.

Om du går från etableringsplan till etableringsprogrammet

Om du går i en etableringsplan idag är du kvar i den planen till dess att den tar slut. De nuvarande reglerna för etableringsplanen gäller tiden ut. Om etableringsplanen tar slut och det blir aktuellt med en förlängning så beviljas du i så fall ett etableringsprogram av Arbetsförmedlingen.
Om du har etableringstillägg eller bostadsersättning måste du ansöka på nytt om du beviljas ett etableringsprogram efter din etableringsplan. Med de nya reglerna minskas inte ditt etableringstillägg eller din bostadsersättning om du är frånvarande från ditt program.

Ansök om etableringsersättning hos Försäkringskassan

Att ansöka om ersättning är inte samma sak som att lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen, du måste göra båda delar för att få ersättning. E-tjänsten öppnar den 1 februari 2018.

Du får din ersättning den 26:e varje månad

Etableringsersättning betalas ut den 26:e varje månad. För att du ska kunna få din ersättning den 26:e måste Försäkringskassan få din ansökan senast den 7:e varje månad. Du ansöker om ersättning för en kalendermånad i taget. För att underlätta din utbetalning, glöm inte att anmäla ditt kontonummer till Försäkringskassan. Det gör du enklast genom att logga in på Mina sidor med hjälp av e-legitimation eller Mobilt BankId.

Du kan som mest få ersättning för en månad bakåt i tiden

Du kan som mest få ersättning för månaden före ansökningsmånaden. Det innebär att om du till exempel ska ansöka om ersättning för februari 2018 måste du ansöka senast mars 2018.

Du sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen

Du måste sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen du är sjukfrånvarande. Om du inte sjukanmäler dig första dagen så får du inga pengar för den tid du är sjukfrånvarande.
Om du har sjukanmält dig till Arbetsförmedlingen första sjukfrånvarodagen har du rätt till ersättning, med avdrag för karensdag.

Din ersättning minskas med din lön oavsett när på dygnet du arbetar

Om du arbetar en dag som du får etableringsersättning minskas din ersättning med din lön oavsett när på dygnet du arbetar. Tidigare har ersättningen bara minskats om arbetet sammanfallit med programtid. Om ditt program inte är på heltid minskas inte din ersättning med hela lönen. När du ansöker om ersättning ska du ange hur mycket du har arbetat och tjänat per dag.

Relaterade länkar

Denna information på andra språk