Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ladda ner intyg

Här kan du ladda ner ett intyg som visar vilka ersättningar du har eller har haft från Försäkringskassan de senaste 2 åren.

Det här ingår i intyget:

 • Dagpenning till totalförsvarspliktiga
 • Föräldrapenning
 • Tillfällig föräldrapenning (VAB)
 • Graviditetspenning
 • Sjukpenning (anmälningsdatum står inte med, ring kundcenter om du behöver ett intyg med det)
 • Närståendepenning
 • Smittbärarpenning
 • Rehabiliteringspenning
 • Sjuklönegaranti
 • Aktivitetsstöd
 • Utvecklingsersättning
 • Etableringsersättning

De här uppgifterna finns också med:

 • Vilken period och hur många dagar du har fått ersättningen.
 • I vilken omfattning du har fått ersättningen (exempelvis hel eller halv).
 • Hur mycket pengar du har fått i ersättning. Summan visas före skatt.

Om du inte kan ladda ner intyget kan du beställa det med post hem till din folkbokföringsadress.

Beställ intyg med post

 

Övriga intyg

Ring till kundcenter på 0771-524 524 om du behöver något av följande intyg:

 • Intyg för förmånstagare (förmånsintyg) - för dig som har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning.
 • Intyg om pensionsförmåner i Sverige (Spanienintyget) för dig som har allmän pension i Sverige och reser till Spanien.
 • Intyg som visar anmälningsdatum för sjukpenning.