Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om läkarintyg för dig som är arbetsgivare

Frågor om svar om läkarintyg med anledning av tillfälligt förändrade regler på grund av coronaviruset.

Frågor och svar

Om din medarbetares första sjukdag är 1 november eller senare så behöver vi ett läkarintyg från hen från dag 15 i sjukperioden.

Om medarbetarens första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 så behöver hen inte ha läkarintyg förrän efter dag 21 när hen ansöker om sjukpenning.

Om din medarbetare fortfarande är sjuk när det har gått 21 dagar, måste hen skicka ett läkarintyg till Försäkringskassan om hen vill förlänga sjukskrivningen.

I vanliga fall behöver din medarbetare lämna läkarintyg från dag 8 till dig som arbetsgivare, men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort.

Ja, alla som har blivit sjuka från 1 november eller senare och är sjuk längre än 15 dagar, måste ha ett läkarintyg för att få sjukpenning.

Om medarbetaren har blivit sjuk innan 1 november och är sjuk längre än 21 dagar, så måste hen ha ett läkarintyg.

En person som är deltidssjukskriven och blir sjuk i högre omfattning måste lämna läkarintyg från den 8:de dagen.

Ja, det gäller oavsett sjukdom och inte bara covid-19.

Försäkringskassans kundforum om coronaviruset

Har du inte hittat svaret på din fråga så kan du ställa generella frågor om Försäkringskassans ersättningar med anledning av coronaviruset på vårt kundforum. Här kan du även se svar på frågor som andra har ställt.

Kundforum för coronaviruset