Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Frågor och svar om graviditetspenning med anledning av covid-19

Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren med anledning av graviditetspenning och covid-19.

Frågor och svar

Om de tillfälliga bestämmelserna gällande covid-19 upphör påverkar det inte ditt beslut om graviditetspenning.

Om din arbetsgivare gör en ny riskbedömning som innebär att du inte längre är förbjuden att arbeta från ett visst datum kan det påverka din graviditetspenning. Försäkringskassan behöver i en sådan situation bli informerad om de ändrade förutsättningarna och du kommer då att få ett nytt beslut.

Din arbetsgivare gör en riskbedömning av din arbetsmiljö. Om din arbetsgivare inte kan omplacera dig eller anpassa dina arbetsuppgifter, till exempel att du får arbeta hemifrån, kan din arbetsgivare förbjuda dig att arbeta.

Om du har ett aktiebolag så gäller samma regler som för en anställd.

Om du har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och ansöker om risker i arbetsmiljön med anledning av covid-19 behöver du tillsvidare inte lämna in något intyg från en arbetsmiljöspecialist när du ansöker om graviditetspenning.

I din ansökan behöver du beskriva de arbetsuppgifter där du riskerar att exponeras för smitta. Försäkringskassan kan i vissa fall begära att du lämnar in ett särskilt läkarutlåtande.

Det gör du enklast genom att ansöka i e-tjänsten på Mina sidor. Du behöver också be att få ett utlåtande om omplacering från din arbetsgivare (FK7206).

7206 Utlåtande från arbetsgivare om omplacering av en gravid anställd

Du behöver också få ett intyg om graviditet från din barnmorska.

Du kan som regel inte få graviditetspenning för tid innan du har lämnat in din ansökan till Försäkringskassan. Därför är det viktigt att du gör en ansökan så snart som du vet att arbetsgivaren förbjuder dig att arbeta.

Du behöver lämna in en ny ansökan för den tid som arbetsgivaren nu förbjuder dig att arbeta. Arbetsgivaren behöver också lämna in ett nytt utlåtande om att omplacering inte kan göras och att du är förbjuden att arbeta.

För att kunna få graviditetspenning så måste du ha ett arbete som du behöver avstå ifrån. Det är din arbetsgivare som ska bedöma om det finns risker i arbetsmiljön.

Du har möjlighet att ansöka om föräldrapenning från den 60:e dagen innan beräknad förlossning.

För att kunna få graviditetspenning så måste du ha ett arbete som du behöver avstå ifrån. Det är din arbetsgivare som ska bedöma om det finns risker i arbetsmiljön.

Du har möjlighet att ansöka om föräldrapenning från den 60:e dagen innan beräknad förlossning.

Om arbetsgivaren förbjuder dig att arbeta har du rätt till graviditetspenning under hela perioden du är förbjuden att arbeta, fram till och med 11:e dagen före beräknad förlossning. Därefter har du möjlighet att ansöka om föräldrapenning.

Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 759 kronor per dag.