Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om ersättning från Försäkringskassan vid korttidsarbete (permittering)

Vi får många frågor om korttidsarbete (permittering) med anledning av coronaviruset. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

Frågor och svar

Om du korttidsarbetar kan du göra en ändringsanmälan för ditt bostadsbidrag digitalt. Där uppskattar du din nya årsinkomst.

Är ni två som har bostadsbidrag tillsammans ska ni skicka in en ändringsanmälan i pappersform till Försäkringskassans inläsningscentral. Om det är kortare tid än tre månader kvar på ditt bostadsbidrag kan du lämna in en ny ansökan istället för ändring.

Anmäl ändrad uppgifter

Om du inte kan använda Mina sidor

5098 Anmäl ändrade uppgifter – för dig med bostadsbidrag

I din ansökan, via webben eller i appen, uppger du i ”tid du vabbat” de timmar du faktiskt behövt avstå från arbete. När det gäller tiden ”du skulle ha arbetat” uppger du din faktiska arbetstid, det vill säga den arbetstid du har nu när du är korttidspermitterad.

Ja, du kan vara föräldraledig den del av dagen som du avstår från arbete för att vårda ditt barn.

Ja, om din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete grundas din SGI på inkomsten du hade före korttidsarbetet.

Ja, om din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete beräknas ersättningen på den SGI du hade före korttidsarbetet.

Ja, om du blir sjuk och ansöker om sjukpenning men också om du redan har sjukpenning från Försäkringskassan. Du är alltid skyldig att anmäla ändrade arbetsförhållanden eftersom det kan påverka din rätt till ersättning.

Vi behöver också få information från dig om din arbetsgivare har rätt till statligt stöd för korttidsarbete. Det har betydelse för din sjukpenninggrundande inkomst och din sjukpenning. Kontakta din arbetsgivare för att få den informationen.

Därför att dina ändrade arbetsförhållanden kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och din rätt till sjukpenning. Om du lämnar felaktiga uppgifter om dina arbetsförhållanden till Försäkringskassan kan det leda till felaktig utbetalning som du blir skyldig att betala tillbaka. 

Vi behöver därför få information från dig om din arbetsgivare har rätt till statligt stöd för korttidsarbete. Kontakta din arbetsgivare för att få den informationen.


Du som korttidsarbetar hos en arbetsgivare som kan få statligt stöd för detta får ha kvar den SGI du hade innan korttidsarbetet började. Det betyder att din sjukpenning beräknas på den lön du hade innan korttidsarbetet. Om du skulle bli uppsagd under korttidsarbetet är din SGI skyddad under din uppsägningstid. Det gäller under perioden 16 mars – 31 december 2020.

Om du blir sjuk under pågående korttidsarbete hos en arbetsgivare som kan få statligt stöd för detta, bedömer Försäkringskassan din arbetsförmåga i förhållande till ditt vanliga arbete och den omfattning som du skulle ha arbetat under tiden för ditt korttidsarbete. Den förkortade arbetstiden är alltså din nya normala arbetstid.

Om du har en pågående sjukperiod med sjukpenning från Försäkringskassan när du påbörjar korttidsarbete, bedömer Försäkringskassan din arbetsförmåga i förhållande till omfattningen på ditt arbete så som det var innan korttidsarbetet. Den så kallade rehabiliteringskedjan gäller som vanligt.

Om du är sjukskriven på deltid men klarar att arbeta hela omfattningen av ditt korttidsarbete och får behålla större delen av din lön, kan din sjukpenning komma att minskas för att du inte ska bli överkompenserad.


Försäkringskassans kundforum om coronaviruset

Har du inte hittat svaret på din fråga så kan du ställa generella frågor om Försäkringskassans ersättningar med anledning av coronaviruset på vårt kundforum. Här kan du även se svar på frågor som andra har ställt.

Kundforum för coronaviruset