Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Frågor och svar för dig som är anställd, arbetslös eller föräldraledig

Vi får många frågor om våra ersättningar med anledning av coronaviruset. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

Karensavdrag - frågor och svar

Det innebär att du kan ansöka om ersättning för karensavdraget i efterhand från Försäkringskassan. Du ska fortfarande sjukanmäla dig till din arbetsgivare som betalar ut sjuklön de första 14 dagarna och gör ett karensavdrag för dag 1 precis som vanligt.

Nej, det är ingen skillnad mot tidigare. Har du en anställning sjukanmäler du dig till din arbetsgivare precis som vanligt. Ansökan om ersättning för karensavdraget gör du i efterhand till Försäkringskassan.

Är du arbetslös eller föräldraledig så sjukanmäler du dig till Försäkringskassan precis som vanligt. Du ansöker om sjukpenning på Mina sidor eller på blanketten Ansökan om sjukpenning. Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut din sjukpenning men utan att göra ett karensavdrag.

Du som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ansöker om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning precis som vanligt, och ska fortsatt markera eventuell frånvaro. Om du varit sjuk någon gång under perioden 11-31 mars kommer ersättningen för karensdagen i utbetalningen månaden efter. Du behöver inte ansöka särskilt om ersättning för karensdagen. Det är viktigt att du som blir sjuk fortsatt sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen första sjukdagen.

Regeringen har beslutat att det ska slopas tillfälligt, med start från och med den 11 mars. Det innebär att du som har varit sjuk och fått ett karensavdrag från den 11 mars eller senare kan få ersättning för karensavdraget.

Från och med den 7 april kommer finns en e-tjänst på Mina Sidor på fk.se där du som är anställd kan ansöka om ersättning.

Om du saknar e-legitimation kan du ansöka om ersättning manuellt, du hittar ansökan på fk.se bland blanketter under rubriken Ersättning för karens.

Du som är arbetslös eller föräldraledig sjukanmäler dig och ansöker om sjukpenning som vanligt. Om du har rätt till ersättning så betalar Försäkringskassan ut sjukpenning utan att göra karensavdrag.

Du som är anställd får 700 kronor före skatt som ersättning för karensavdraget. Regeringen har beslutat att det beloppet gäller för alla anställda, oavsett karensavdragets storlek och oavsett om du fått karensavdrag från en eller flera arbetsgivare.
För dig som är arbetslös innebär det att inget karensavdrag görs och du ersätts med sjukpenning även första dagen du blir sjuk.

Ersättningen betalas ut så snart vi är färdiga med handläggningen, normalt inom 5 dagar men om utredning behövs kan det ta längre tid.

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se utbetalningen en bankdag innan pengarna kommer.

Om du ansökte innan den 7 april och det gäller karensavdrag på sjuklönen från och med den 11 mars, ansöker du på nytt om ersättning för karens i e-tjänsten på Mina Sidor på fk.se.

Det särskilda högriskskyddet påverkas inte. Den som har beslut om särskilt högriskskydd får därför även fortsättningsvis ersättningen vid sjukfrånvaro från sin arbetsgivare. Arbetsgivaren får sedan begära att få tillbaka kostnaden i efterhand från Försäkringskassan.

Oftast står det angett på din lönespecifikation eller i ditt anställningsavtal. Om du inte kan hitta det där kan du fråga din arbetsgivare.

Nej du kan ansöka första dagen du är sjuk.

Läkarintyg - frågor och svar

Regeringens beslut innebär att Försäkringskassan kommer kunna betala ut sjukpenning utan läkarintyg de 14 första dagarna i en sjukperiod.

Försäkringskassan har dessutom bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden om det saknas ett läkarintyg vid ansökan.
För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinska uppgifter i efterhand för att fatta ett slutligt beslut. Om du får ett tillfälligt beslut informerar vi dig om det.

Försäkringskassan kan fatta ett tillfälligt beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden om det saknas ett läkarintyg i ansökan. Vi kan i efterhand behöva begära in medicinska uppgifter för att fatta ett slutligt beslut. Om du får ett tillfälligt beslut informerar vi dig om det.

Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Om du varit sjuk längre än 21 dagar behöver du lämna in ett läkarintyg för att få sjukpenning.

Om du har ett pågående sjukärende och blir sjukskriven i en högre omfattning än tidigare behöver du fortfarande lämna in ett läkarintyg från dag 8 oavsett diagnos. Det gäller även när du avbryter en arbetslivsinriktad rehabilitering och ansöker om sjukpenning istället.

Ja, det gäller oavsett sjukdom och inte bara covid-19.

Ja, många vårdgivare erbjuder alternativa kontaktvägar och du måste inte fysiskt träffat en läkare för att får ett läkarintyg. Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehållet i läkarintyget, och det spelar ingen roll för Försäkringskassan om du fysiskt träffat den läkare som utfärdat intyget.

Övriga frågor och svar

Om du inte är sjuk ta kontakt med din arbetsgivare.

Om du blir sjuk under din semester i Sverige eller ett annat EU/EES-land är det din arbetsgivare som bedömer om du har rätt till sjuklön.

Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Om du insjuknar när du är på semester i ett land utanför EU/ESS kan du tidigast få sjukpenning från och med den dagen du återvänder till Sverige.

Om din arbetsgivare inte anser att du har rätt till sjuklön kan du ansöka om att få sjuklön från Försäkringskassan. Det kallas sjuklönegaranti. Vi kan betala ut sjuklönegaranti om du och din arbetsgivare är oense om ditt anställningsförhållande eller din arbetsförmåga. Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina Sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön.

Sjukpenning kan bara beviljas när du har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Om du själv inte är sjuk eller har nedsatt arbetsförmåga, men vill undvika att bli smittad genom att inte gå till arbetet kan du inte få sjukpenning.

För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit covid-19 räknas. Du behöver ett intyg där det framgår att en läkare beslutat detta.