Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Frågor och svar för dig som är anställd eller är arbetssökande

Frågor och svar om de förslag som regeringen har gått ut med och de beslut som Försäkringskassan har tagit gällande läkarintyg. När regeringen har fattat beslut om åtgärderna så kommer vi att uppdatera informationen om hur det påverkar den som är eller blir sjuk. Eftersom det är förslag så har vi valt att uttrycka oss så i våra svar.

Karensavdrag - frågor och svar

Förslaget innebär att du som är anställd kan söka ersättning för den första dagen i sjukfallet retroaktivt från Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Nej, det är ingen skillnad mot tidigare. Har du en anställning sjukanmäler du dig till din arbetsgivare. Ansökan om ersättning för karensdagen görs sedan retroaktivt till Försäkringskassan

Förslaget är att det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020.

Förslaget innebär att om du har fått ett karensavdrag ska du ansöka om ersättningen från Försäkringskassan, som betalar ut ersättningen retroaktivt. När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer du att hitta e-tjänsterna på Mina Sidor.

När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer du att hitta e-tjänsten på Mina Sidor.

Vi har ännu inte sett hur förslaget om ersättning för karensavdraget ser ut i detalj, därför går det inte att ge ett tydligt svar på frågan ännu.

Försäkringskassans utgångspunkt är att det särskilda högriskskyddet inte kommer att påverkas när ersättning för karensavdrag införs. Den som har beslut om särskilt högriskskydd får därför även fortsättningsvis ersättningen vid sjukfrånvaro från sin arbetsgivare. Arbetsgivaren får sedan begära att få tillbaka kostnaden i efterhand från Försäkringskassan.

Förslaget innebär att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut ersättning för din första sjukdag. Vi vet ännu inte hur den praktiska hanteringen ska gå till. Så fort vi vet mer så uppdaterar vi informationen på forsakringskassan.se

Läkarintyg - frågor och svar

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan de första 21 dagarna när du är sjuk.

Det gäller från den första dagen du var sjuk fram till och med dag 21.

Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Nej, du behöver inte lämna in ett läkarintyg för de första 21 dagarna.

Du behöver inte lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan för de första 21 dagarna.

Om du varit sjuk längre än 21 dagar behöver du lämna in ett läkarintyg för att få sjukpenning.

Ja. Du behöver alltså inte ha läkarintyg under de första 21 dagarna även om du har annan sjukdom än just covid-19.

Många vårdgivare erbjuder alternativa kontaktvägar och du måste inte fysiskt träffat en läkare för att får ett läkarintyg.

Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget, och det spelar ingen roll för Försäkringskassan om du fysiskt träffat den läkare som utfärdat intyget.

Ja, många vårdgivare erbjuder alternativa kontaktvägar och du måste inte fysiskt träffat en läkare för att får ett läkarintyg.

Försäkringskassan gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget, och det spelar ingen roll för Försäkringskassan om du fysiskt träffat den läkare som utfärdat intyget.

Övriga frågor och svar

Om du inte är sjuk ta kontakt med din arbetsgivare.

Om du blir sjuk under din semester i Sverige eller ett annat EU/EES-land är det din arbetsgivare som bedömer om du har rätt till sjuklön. Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Om du insjuknar när du är på semester i ett land utanför EU/ESS kan du tidigast få sjukpenning från och med den dagen du återvänder till Sverige.

Om din arbetsgivare inte anser att du har rätt till sjuklön kan du ansöka om att få sjuklön från Försäkringskassan. Det kallas sjuklönegaranti. Vi kan betala ut sjuklönegaranti om du och din arbetsgivare är oense om ditt anställningsförhållande eller din arbetsförmåga. Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina Sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön.