Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Frågor och svar för partners (hälso- och sjukvården, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen)

Vi får många frågor om våra ersättningar med anledning av coronaviruset. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

Hälso- och sjukvården, företagshälsovård

Läkarintyg - frågor och svar

Regeringens beslut innebär att Försäkringskassan kommer kunna betala ut sjukpenning utan läkarintyg de 14 första dagarna i en sjukperiod.

Försäkringskassan har dessutom bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden om det saknas ett läkarintyg vid ansökan

För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinska uppgifter i efterhand för att fatta ett slutligt beslut.

Ja, alla som har varit sjuka längre än 21 dagar behöver lämna in läkarintyg för att få sjukpenning. Om en är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar eller om en person avbryter en arbetslivsinriktad rehabilitering och istället ansöker om sjukpenning,, då krävs ett läkarintyg från och med den 8:e dagen.

Ja, det gäller oavsett sjukdom och inte bara covid-19.

Ja, läkaren kan skriva ett läkarintyg per telefon. Kontaktsättet ska då anges på läkarintyget Försäkringskassan gör sedan en bedömning om rätten till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

Försäkringskassan har bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut när läkarintyget behöver kompletteras. Det betyder att vi tillfälligt avvaktar med att begära kompletteringar av läkarintyg från hälso-och sjukvården i sjukpenningärenden och istället försöker komplettera med hjälp av till exempel individen eller arbetsgivaren.

Ja, om det ändå framgår att det är troligt att rätten till sjukpenning finns så kommer vi fatta tillfälliga beslut till dess att vi tar ett slutligt beslut. Vi kommer att informera den försäkrade om att beslutet är tillfälligt. I de fall det är tydligt att arbetsförmågan inte är nedsatt kommer vi dock inte att kunna fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning.

Arbetsförmedlingen

Karensavdrag - frågor och svar

Ja, den som är arbetssökande kommer inte att få ett karensavdrag. Hen ansöker om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor eller på blanketten Ansökan om sjukpenning. Om rätten till sjukpenning finns betalar Försäkringskassan ut ersättningen utan karensavdrag.

Den som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ansöker om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning precis som vanligt, och ska fortsatt markera eventuell frånvaro. Om en person varit sjuk någon gång under perioden 11-31 mars kommer ersättningen för karensdagen i utbetalningen månaden efter. Personen behöver inte ansöka särskilt om ersättning för karensdagen. Det är viktigt att den som blir sjuk fortsatt sjukanmäler sig till Arbetsförmedlingen första sjukdagen.