Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Frågor och svar för partners (hälso- och sjukvården, företagshälsovården, Arbetsförmedlingen)

Frågor och svar om de förslag som regeringen har gått ut med och de beslut som Försäkringskassan har tagit gällande läkarintyg. När regeringen har fattat beslut om åtgärderna så kommer vi att uppdatera informationen om hur det påverkar våra partners. Eftersom det är förslag så har vi valt att uttrycka oss så i våra svar.

Hälso- och sjukvården, företagshälsovård

Läkarintyg - frågor och svar

Det innebär att man kan vara sjuk i 21 dagar utan att lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan. Är man sjuk längre än 21 dagar behöver man lämna in ett läkarintyg.

Läkarintyg behöver inte lämnas till Försäkringskassan så länge man inte är sjuk mer än 21 dagar. Är man sjuk längre än 21 dagar behöver läkarintyg lämnas in till Försäkringskassan.

Ja, alla som har varit sjuka längre än 21 dagar behöver lämna in läkarintyg för att få sjukpenning.

Ja, förslaget innebär att det inte finns något krav på läkarintyg även om det gäller någon annan sjukdom än just covid-19.

Ja, läkaren kan skriva ett läkarintyg per telefon. Kontaktsättet ska då anges på läkarintyget Försäkringskassan gör sedan en bedömning om rätten till ersättning utifrån innehåller i läkarintyget.

Arbetsförmedlingen

Karensavdrag - frågor och svar

Förslaget innebär att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut ersättning för din första sjukdag. Vi vet ännu inte hur den praktiska hanteringen ska gå till. Så fort vi vet mer så uppdaterar vi informationen på forsakringskassan.se