Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Frågor och svar för arbetsgivare och egenföretagare

Frågor och svar om de förslag som regeringen har gått ut med och de beslut som Försäkringskassan har tagit gällande läkarintyg. När regeringen har fattat beslut om åtgärderna så kommer vi att uppdatera informationen om hur det påverkar dig som arbetsgivare eller som har ett eget företag. Eftersom det är förslag så har vi valt att uttrycka oss så i våra svar.

Karensavdrag - frågor och svar

Förslaget innebär att Försäkringskassan betalar ut ersättning för den första dagen i sjukfallet retroaktivt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

Om du blir sjuk föreslår regeringen att du ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

Om du blir sjuk föreslår regeringen att Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från dig. När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

Regeringen föreslår att Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den som är anställd. När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

Regeringen förslår att det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Den som fått karensavdrag kommer att få ansöka om ersättning retroaktivt.

Nej, sjukanmälan ska göras som vanligt. Den som fått ett karensavdrag kan sedan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan retroaktivt.

När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

Regeringen föreslår att du som egen företagare ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

Vi har inte information om det. Regeringen föreslår att du som egen företagare ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

Läkarintyg - frågor och svar

Det innebär att man kan vara sjuk i 21 dagar utan att lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan. Är man sjuk längre än 21 dagar behöver man lämna in ett läkarintyg.

Läkarintyg behöver inte lämnas till Försäkringskassan så länge man inte är sjuk mer än 21 dagar. Är man sjuk längre än 21 dagar behöver läkarintyg lämnas in till Försäkringskassan.

Ja, alla som har varit sjuka längre än 21 dagar behöver lämna in läkarintyg för att få sjukpenning.

Ja. Man behöver alltså inte ha läkarintyg även om man har annan sjukdom än just covid-19.

Sjuklön - frågor och svar

Förslaget innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader.

Alla arbetsgivare omfattas av förslaget.

Regeringen föreslår att du som egen företagare ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

Från och med den 1 april till och med den 31 maj i första hand.

Det vet vi ännu inte. Det är ett förslag som riksdagen ska fatta beslut om. Så fort ett beslut är taget kommer vi kunna informera mer om vad som gäller i praktiken.

Det vet vi ännu inte. Det är ett förslag som riksdagen ska fatta beslut om. Så fort ett beslut är taget kommer vi kunna informera mer om vad som gäller i praktiken.

Nej. Den som fått ett karensavdrag ansöker om ersättning hos Försäkringskassan som betalar ut ersättningen retroaktivt.

Du ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra ett karensavdrag. Din anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan retroaktivt.

När det gäller ersättningen för sjuklönekostnaden innebär förslaget att du rapporterar in sjuklönekostnaden som vanligt till Skatteverket. Du ersätts sedan genom ditt skattekonto. Det är den informationen vi har i dagsläget. När vi vet mer uppdaterar vi informationen.

Det är något som du måste kolla med din arbetsgivarorganisation om.

Vi har inte information i dagsläget. När vi vet mer uppdaterar vi informationen.