Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Frågor och svar för arbetsgivare

Vi får många frågor om våra ersättningar med anledning av coronaviruset. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

Karensavdrag - frågor och svar

Det innebär att Försäkringskassan betalar ut ersättning för den första dagen i sjukfallet retroaktivt. Du som arbetsgivare betalar ut sjuklön och ska göra karensavdrag som vanligt. Från och med den 7 april finns en e-tjänst på Mina Sidor på fk.se där den anställde kan ansöka om ersättning för karensavdraget.

Regeringen har beslutat att det ska gälla från och med den 11 mars. Det innebär att den som fått ett karensavdrag från och med den 11 mars får ersättning.

För dig som har ett aktiebolag går det till på samma sätt som för den som är anställd. Under de första 14 dagarna ska du få sjuklön med avdrag för karens. Från och med den 7 april finns en e-tjänst på Mina Sidor på fk.se där du kan ansöka om ersättning för karensavdraget.

Läkarintyg - frågor och svar

Regeringens beslut innebär att Försäkringskassan kommer kunna betala ut sjukpenning utan läkarintyg de 14 första dagarna i en sjukperiod.

Försäkringskassan har dessutom bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden om det saknas ett läkarintyg vid ansökan.

För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinska uppgifter i efterhand för att fatta ett slutligt beslut. Om din medarbetare får ett tillfälligt beslut informerar vi hen om det.

Ja, alla som har varit sjuka längre än 21 dagar måste ha ett läkarintyg för att få sjukpenning.

En person som är deltidssjukskriven och blir sjuk i högre omfattning måste lämna läkarintyg från den 8:de dagen.

Ja, det gäller oavsett sjukdom och inte bara covid-19.

Ersättning för sjuklönekostnader - frågor och svar

Det innebär att arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som redovisats i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivare har i april och maj. Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Du ersätts sedan via skattekontot.

Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivardeklarationen har lämnats till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Alla arbetsgivare omfattas av förslaget oavsett sjuklönekostnader.

Regeringen har beslutat att det ska gälla från och med den 1 april till och med den 31 maj.

Du ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra ett karensavdrag. Din anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare får därefter ersättning för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020 via skattedeklarationen.