Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter i samband med covid-19

Regeringen har fattat beslut om en ny period för ersättning av kostnader för skyddsutrustning för personliga assistenter. Kostnader du haft under perioden 1 maj till och med 30 september 2021 kan ersättas med som mest 2 500 kronor per person som haft assistansersättning. En komplett ansökan ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 29 oktober 2021.

Vem kan få ersättning?

Ersättningen kan betalas ut till privata bolag och organisationer som har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller till dig som anställer dina assistenter själv. Kommunala anordnare eller de som efter avtal med kommunen utför assistans kan inte få ersättningen.

Vilken typ av skyddsutrustning kan jag få ersättning för?

Ersättning kan betalas ut för personlig utrustning som assistenten använder som skydd mot smitta. Med personlig skyddsutrustning avses utrustning som kan användas av en enskild person och som denne kan ha på sig som skydd mot smitta.

Personlig skyddsutrustning är framför allt munskydd, visir och plastförkläden eller motsvarande skyddskläder, exempel på utrustning som omfattas av förordningen är:

  • Andningsskydd och filtrerande halvmasker
  • Ansikts- och ögonskydd som visir eller korgglasögon
  • Skyddsförkläden och engångsoveraller
  • Skyddshandskar, både engångs och sådana som kan återanvändas

Du kan också få ersättning för frakt- och fakturaavgifter förutsatt att de finns styrkta på underlaget för köpet av personlig skyddsutrustning.

Handsprit, plexiglas och luftrenare är exempel på sådant som inte anses vara personlig skyddsutrustning som omfattas av förordningen. Eventuell milersättning för att köpa in utrustning bedöms heller inte vara en kostnad du kan få ersättning för.

Hur mycket kan jag få?

För den här perioden kan du som mest få ersättning med 2 500 kronor per person som har assistansersättning. Ersättningen faller under reglerna för statsstöd vilket betyder att ett företag kan som mest få motsvarande 200 000 euro under tre beskattningsår. Du kan inte få ersättning för kostnader för personlig skyddsutrustning som kan ersättas på annat sätt. Om det du söker ersättning för till någon del har ersatts genom till exempel assistansersättning ska du ange det på ansökningsblanketten.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via en särskild blankett och du ska göra en samlad ansökan som omfattar alla personer och alla kostnader du söker ersättning för. Om du inte kan skriva ut blanketten kan du få hjälp på något av våra servicekontor. Har du frågor kan du också ringa vårt kundcenter på 0771 – 17 90 00.

6024 Ansök om bidrag för personlig skyddsutrustningpdf öppnas i nytt fönster

Vart ska ansökan skickas och vad behöver jag bifoga?

Ansökan ska skrivas ut och postas till vårt kontor i Gävle, du kan tyvärr inte mejla. Det är viktigt att ansökan är komplett ifylld och att alla kostnader är styrkta med kvitto eller faktura på skyddsutrustningen du köpt. Det behöver inte vara kvitton eller faktura i original, det går bra att skicka kopior.

Försäkringskassan
Box 645
801 27 Gävle

När måste ansökan vara hos Försäkringskassan?

Din ansökan måste finnas hos oss senast den 29 oktober. Det är viktigt att den är korrekt ifylld och att alla fakturor och kvitton du hänvisar till finns med.

Har ni som anordnare fått statsbidrag tidigare?

Om ni som anordnare tidigare fått statsbidrag för personlig skyddsutrustning eller om ni fått ”stöd av mindre betydelse” enligt EU-förordningen 1407/2013 av annan myndighet eller offentlig aktör under de tre senaste beskattningsåren ska ni tillsammans med ansökan skicka en redovisning av vem som betalat ut stödet, vilken typ av stöd ni fått, när det beviljades samt beloppet i kronor.