Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för karens för dig som är anställd, arbetssökande eller föräldraledig

Frågor och svar om tillfälliga regler för ersättning för karens med anledning av coronaviruset.

Frågor och svar

Det innebär att du kan ansöka om ersättning för karensavdraget i efterhand från Försäkringskassan. Du ska fortfarande sjukanmäla dig till din arbetsgivare som betalar ut sjuklön de första 14 dagarna och gör ett karensavdrag precis som vanligt.

Från och med 1 juni höjs ersättningen från 700 kronor till 804 kronor före skatt. Höjningen uppdateras i Försäkringskassans system 25 juni. Om du har fått ersättning för karens med det lägre beloppet för tid från och med 1 juni till och med 24 juni kommer du att få en tilläggsutbetalning. Det sker automatiskt. Du behöver inte kontakta Försäkringskassan.

Om din ansökan gäller ersättning för karensavdrag som gjorts på din lön före 1 juni får du 700 kronor före skatt.

Nej, det är ingen skillnad mot tidigare. Har du en anställning sjukanmäler du dig till din arbetsgivare precis som vanligt. Ansökan om ersättning för karensavdraget gör du i efterhand till Försäkringskassan.

Är du arbetslös eller föräldraledig så sjukanmäler du dig till Försäkringskassan precis som vanligt. Du ansöker om sjukpenning på Mina sidor eller på blanketten Ansökan om sjukpenning. Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut din sjukpenning men utan att göra ett karensavdrag. Om du är egenföretagare och just nu föräldraledig eller arbetssökande ska du ansöka om ersättning för karens i e-tjänsten på Mina Sidor.

Du som deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen ansöker om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning precis som vanligt, och ska fortsatt markera eventuell frånvaro. Om du varit sjuk någon gång under perioden 11-31 mars kommer ersättningen för karensdagen i utbetalningen månaden efter. Du behöver inte ansöka särskilt om ersättning för karensdagen. Det är viktigt att du som blir sjuk fortsatt sjukanmäler dig till Arbetsförmedlingen första sjukdagen.

Regeringen har beslutat att det ska gälla tillfälligt, från och med 11 mars till och med 31 december 2020. Det innebär att du som har varit sjuk och fått ett karensavdrag från 11 mars eller senare kan få ersättning för karensavdraget.

På Mina Sidor finns en e-tjänst där du som är anställd kan ansöka om ersättning.

Ansök om ersättning för karens

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett

6016 Ansök om ersättning för karens

Du som är arbetslös eller föräldraledig sjukanmäler dig och ansöker om sjukpenning som vanligt. Om du har rätt till ersättning så betalar Försäkringskassan ut sjukpenning utan att göra karensavdrag.

Du som är anställd får 804 kronor före skatt i ersättning för karensavdrag som gjorts från 1 juni. Beloppet gäller för alla anställda, oavsett karensavdragets storlek och oavsett om du fått karensavdrag från en eller flera arbetsgivare.

För dig som är arbetslös innebär det att inget karensavdrag görs och du ersätts med sjukpenning även första dagen du blir sjuk.

Från och med 1 juni höjs ersättningen från 700 kronor till 804 kronor före skatt. Höjningen uppdateras i Försäkringskassans system 25 juni. Om du har fått ersättning för karens med det lägre beloppet för tid från och med 1 juni till och med 24 juni kommer du att få en tilläggsutbetalning. Det sker automatiskt. Du behöver inte kontakta Försäkringskassan.

Om din ansökan gäller ersättning för karensavdrag som gjorts på din lön före 1 juni får du 700 kronor före skatt.

Ersättningen betalas ut så snart vi är färdiga med handläggningen, normalt inom 5 dagar men om utredning behövs kan det ta längre tid.

Om du fått en kvittens med texten ”Tack, vi har tagit emot din ansökan!” så har din ansökan kommit in till oss.  Eftersom e-tjänsten för att ansöka om karens är tillfällig kan du inte se din ansökan på Mina sidor. Men du kan se utbetalningen en bankdag innan pengarna kommer under Utbetalningar på Mina sidor.

Du behöver inte göra något.

Höjningen uppdateras i Försäkringskassans system 25 juni. Om du har fått ersättning för karens med det lägre beloppet för tid från och med 1 juni till och med 24 juni kommer du att få en tilläggsutbetalning.

Nej, ersättningen påverkas inte av din inkomst, eftersom den betalas ut med ett schablonbelopp.

Det särskilda högriskskyddet påverkas inte. Den som har beslut om särskilt högriskskydd får därför även fortsättningsvis ersättningen vid sjukfrånvaro från sin arbetsgivare. Arbetsgivaren får sedan begära att få tillbaka kostnaden i efterhand från Försäkringskassan.

Oftast står det angett på din lönespecifikation eller i ditt anställningsavtal. Om du inte kan hitta det där kan du fråga din arbetsgivare.

Nej du kan ansöka första dagen du är sjuk.

Om du har varit sjuk och blir sjuk igen inom fem kalenderdagar, gör inte din arbetsgivare ett nytt karensavdrag. Sjuklöneperioden räknas samman med den tidigare och kan bli högst 14 dagar totalt.

Eftersom du inte får ett nytt karensavdrag så ska du inte söka om ersättning för karens igen.

Men om du har varit frisk i minst fem kalenderdagar och blir sjuk igen räknas det som en ny sjuklöneperiod. Din arbetsgivare gör då ett nytt karensavdrag och du kan söka ersättning för karens igen.

Om du har flera arbetsgivare som gör karensavdrag inom 5 kalenderdagar har du bara rätt till ersättning för det första karensavdraget.

Om du angett fel kontonummer i din ansökan kommer utbetalningen att komma i retur till Försäkringskassan. En ny utbetalning sker till konto, så snart du hunnit anmäla ett nytt korrekt konto för utbetalning.

Nytt konto anmäler du enklast på Mina sidor


Om du inte kan använda Mina sidor

Anmälan om konto Nr 5605

Om din ansökan behöver förtydligas så kommer vi att höra av oss till dig. Det kan innebära att det tar fler än 5 arbetsdagar innan pengarna utbetalas. Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning en dag innan pengarna kommer. För tillfället är det många som ansöker om ersättning för karensavdraget, vi arbetar intensivt med att ta hand om alla ansökningar.

Har du fått avslag på den ansökan ska du gå in i e-tjänsten och ansöka om karens igen.
Före den 7 april kunde man inte ansöka om ersättning för karens eftersom regeringen ännu inte hade beslutat om ersättning. Ersättning för karens gäller om du varit sjuk och fått karensavdrag från och med den 11 mars.

Har du fått avslag på den ansökan ska du gå in i e-tjänsten och ansöka om karens istället.
Före den 7 april kunde man inte ansöka om ersättning för karens eftersom regeringen ännu inte hade beslutat om ersättning. Ersättning för karens gäller om du varit sjuk och fått karensavdrag från och med den 11 mars.

Övriga frågor och svar

Om du inte är sjuk ta kontakt med din arbetsgivare.

Om du blir sjuk under din semester i Sverige eller ett annat EU/EES-land är det din arbetsgivare som bedömer om du har rätt till sjuklön.

Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Om du insjuknar när du är på semester i ett land utanför EU/ESS kan du tidigast få sjukpenning från och med den dagen du återvänder till Sverige.

Om din arbetsgivare inte anser att du har rätt till sjuklön kan du ansöka om att få sjuklön från Försäkringskassan. Det kallas sjuklönegaranti. Vi kan betala ut sjuklönegaranti om du och din arbetsgivare är oense om ditt anställningsförhållande eller din arbetsförmåga. Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina Sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön.

Försäkringskassans kundforum om coronaviruset

Har du inte hittat svaret på din fråga så kan du ställa generella frågor om Försäkringskassans ersättningar med anledning av coronaviruset på vårt kundforum. Här kan du även se svar på frågor som andra har ställt.

Kundforum för coronaviruset