Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Utvecklingsersättning Actions
Loading...

Utvecklingsersättning

Teckenspråk Utvecklingsersättning Actions
Loading...

Utvecklingsersättning

14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om utvecklingsersättning.

 
Text Arbetssokande arbetsmarknadspolitiskt program Actions
Loading...

Utvecklingsersättning är pengar du får när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det är Arbetsförmedlingen som hjälper dig att få en plats i ett program. När du har platsen är det Försäkringskassan som betalar ut pengarna.

Kan jag få utvecklingsersättning?

Du kan få utvecklingsersättning om du

 • deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program via Arbetsförmedlingen
 • är 18–24 år och inte har rätt till ersättning från en a-kassa.

Har du arbetat tidigare och har rätt till ersättning från en a-kassa kan du i stället få aktivitetsstöd.

Om aktivitetsstöd

Hur mycket får jag?

Om du har gått ut gymnasiet får du 142 kronor per dag om du deltar i ett program på heltid, det vill säga 5 dagar per vecka.

Om du inte har gått ut gymnasiet får du vanligtvis 48 kronor per dag om du deltar i ett program på heltid

Utvecklingsersättningen är skattefri. Du får mindre pengar om ditt program är på deltid.

Hur gör jag för att få utvecklingsersättning?

1. Du blir anvisad ett program

Arbetsförmedlingen anvisar dig till ett arbetsmarknadspolitiskt program.

2. Du får ett brev från Försäkringskassan

I brevet står det hur mycket pengar du får per dag när du deltar i programmet. Brevet kommer oftast inom 14 dagar efter att programmet har börjat.

3. Du lämnar en försäkran varje månad

Efter att du har börjat på programmet behöver du lämna en försäkran varje månad. I försäkran anger du om du varit borta från programmet på grund av sjukdom eller någon annan orsak.

Du lämnar din försäkran på Mina sidor.

   

När du loggat in på Mina sidor kan du få personlig hjälp av en handläggare att fylla i din försäkran genom ett personlig webbmöte där du kan chatta med en handläggare.

4. Utbetalning

Utvecklingsersättningen betalas ut i efterskott varje månad, men det finns inga fasta utbetalningsdagar. Efter att du har gjort din försäkran tar det ungefär 14 dagar innan du får pengarna.

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Utbetalning som skulle kommit den 25 maj kommer den 26 maj 2017.
Utbetalning som skulle kommit den 23 och 24 juni kommer den 22 juni 2017.
Utbetalning som skulle kommit den 24, 25 och 26 december kommer den 22 december 2017.

Övriga röda dagar betraktas som en söndag

 

Vanliga frågor

1. Sjukanmäl dig till Försäkringskassan

Sjukanmäl dig första dagen du är sjuk.

Gör en sjukanmälan

2. Sjukanmäl dig till Arbetsförmedlingen

Kontakta Arbetsförmedlingen och sjukanmäl dig. Om du har en annan programanordnare än Arbetsförmedlingen ska du sjukanmäla dig dit också.

3. Lämna försäkran för utvecklingsersättning

Du lämnar sedan som vanligt också in din försäkran för utvecklingsersättning. Då får du markera de dagar som du varit frånvarande på grund av sjukdom.

4. Skicka in läkarintyg

Om du sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. I de flesta landsting kan din läkare skicka in intyget elektroniskt direkt till oss. Det går snabbare, och du slipper posta intyget till oss.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Ja, om du har varit borta från ditt program hela dagar på grund av VAB. När du lämnar din försäkran får du fylla i vilka dagar du har varit frånvarande för VAB.

Om du inte kan logga in på Mina sidor måste du fylla i två olika blanketter. 

1. Lämna försäkran på den här blanketten:

5057 Försäkran för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

2. Lämna försäkran för VAB på den här blanketten. I blanketten ska du markera ”V” (Vård av barn).

6420 Försäkran för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn (VAB) Om barnet är över 12 år
Om du vabbar för att barnet är hemma på grund av sjukdom behöver du ett läkarutlåtande om barnets tillstånd.

Om du vabbar för att vara med på ett läkarbesök så räcker det att läkaren skriver på ditt läkarkvitto att det var nödvändigt att du följde med.

Nej, huvudregeln är att du inte kan vara ledig när du får utvecklingsersättning. Men det finns några undantag när du kan vara ledig och ändå få ersättning:

Om du går på en utbildning som gör uppehåll under en del av sommaren. 
Vid ett sådant tillfälligt uppehåll kan du få behålla utvecklingsersättningen under högst 10 dagar. Är uppehållet längre än 10 dagar, prata med din kontaktperson på Arbetsförmedlingen.

Om du till exempel ska gå på en begravning eller flytta. 
Det kallas ledighet för enskild angelägenhet. Markera ”E” (Enskild angelägenhet) för de dagarna på din försäkran. Ledigheten ska beviljas av Arbetsförmedlingen eller den som anordnar ditt program. I regel kan du få ledigt för enskild angelägenhet i högst tre dagar.

Om du deltar i programmet jobb- och utvecklingsgarantin. 
Då kan du göra tillfälligt uppehåll i programmet och få utvecklingsersättning under 20 dagar per tolvmånadersperiod. Arbetsförmedlingen avgör vad som är ett tillfälligt uppehåll.

Jo, vid tillfälligt uppehåll under sommaren kan du få behålla utvecklingsersättningen under 10 dagar. Är uppehållet längre än 10 dagar, prata med din kontaktperson på Arbetsförmedlingen.

Nej. Om du går ett program och väntar barn bör du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och avbryta programmet, eftersom du inte kan få föräldrapenning och utvecklingsersättning samtidigt.

Ja. Markera ”Ö” (Övrig frånvaro) för de dagarna i din försäkran.

Ja, om du har varit borta från ditt program hela dagar kan du det. När du lämnar din försäkran får du fylla i vilka dagar du har varit frånvarande.


Om du inte kan logga in på Mina sidor måste du fylla i två olika blanketter. 

1. Lämna försäkran på den här blanketten:

5057 Försäkran för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

2. Lämna försäkran för VAB på den här blanketten. I blanketten ska du markera ”V” (Vård av barn). 

6420 Försäkran för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn (VAB)

Första gången får du en varning. Men händer det fler gånger får du mindre ersättning.

 • Andra gången: 1 dag utan ersättning.
 • Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Femte och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning.  

Att inte sköta sitt arbetssökande innebär till exempel att du:

 • inte medverkar till att ta fram en handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen
 • inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid till Arbetsförmedlingen
 • inte följer överenskommelser om att besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen eller de företag som Arbetsförmedlingen samarbetar med
 • inte aktivt söker lämpliga arbeten.

Om du tackar nej till ett lämpligt arbete eller en insats eller om du medvetet gör så att du inte får en anställning så får du mindre utvecklingsersättning.

 • Första gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Andra gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Fjärde och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning.

Försäkringskassan kan fatta beslut om att du under en längre period inte får någon ersättning om du medvetet lämnat felaktiga uppgifter som påverkar rätten till ersättning. Ett exempel är om du lämnar felaktiga uppgifter om din närvaro i programmet.

Den som anordnar programmet som du deltar i är skyldig att lämna uppgifter om din närvaro och frånvaro när vi begär det.

Du kan få utvecklingsersättning om du går i ett arbetsmarknadspolitiskt program. De programmen är:

 • Jobb- och utvecklingsgarantin
 • Jobbgaranti för ungdomar
 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Validering
 • Arbetspraktik
 • Stöd till start av näringsverksamhet
 • Förberedande insatser
 • Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

Utvecklingsersättning minskas aldrig av andra förmåner.

relaterade_lankar_utvecklingsersattning Actions
Loading...