Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Viktigt att ändra ansöknings­period för dig som deltar i arbets­marknads­politiskt program Actions
Loading...

Viktigt att ändra ansöknings­period för dig som deltar i arbets­marknads­politiskt program

Text Ändra ansökningsperiod för asue Actions
Loading...

Från och med den 1 januari 2018 får aktivitetsstöd och utvecklingsersättning en fast utbetalningsdag och ansökningsperiod.

Det innebär tre saker för dig som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:

  • Vi betalar ut aktivitetsstöd och utvecklingsersättning den 26:e varje månad från och med den 1 januari 2018.
  • För att du ska kunna få dina pengar den 26:e måste Försäkringskassan få din ansökan senast den 7:e varje månad.
  • Du ansöker om dina pengar per kalendermånad (den första till den sista i månaden).

Om du inte redan ansöker om ersättning per kalendermånad behöver du förskjuta din period för att slippa glapp mellan utbetalningarna efter årsskiftet.

Ändra din period för att slippa glapp i utbetalningen

Här får du exempel på hur du kan förskjuta din period.

Om du idag har en ansökningsperiod som är mellan den 11:e till den 10:e

När du lämnar in din försäkran i

  • November, välj den här perioden: 11 oktober – 3 november
  • December, välj den här perioden: 4 november – 30 november
  • Januari, välj den här perioden: 1 december – 31 december

Om du idag har en ansökningsperiod som är mellan den 8:e till den 7:e

När du lämnar in din försäkran i

  • November, välj den här perioden: 8 oktober – 2 november
  • December, välj den här perioden: 3 november – 30 november
  • Januari, välj den här perioden: 1 december – 31 december