Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Viktigt för dig med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning Actions
Loading...

Viktigt för dig med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Text Ändra ansökningsperiod för asue Actions
Loading...

Från och med den 1 januari 2018 kommer du som deltar eller ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program och har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning att få dina pengar den 26:e varje månad.

Den här förändringen innebär att din ansökningsperiod ska vara från den första till den sista i månaden (så kallad kalendermånad). För att du ska kunna få dina pengar den 26:e måste du skicka in din ansökan senast den 7:e varje månad.

Deltar du i ett program innan årsskiftet kan du redan nu välja kalendermånad som ansökningsperiod och få din ersättning utbetald den 26:e. På så sätt får du dina pengar den 26:e varje månad och du kommer in i rätt ansökningsperiod innan 1 januari 2018. Om du inte ändrar ansökningsperiod kan det bli ett glapp i utbetalningen efter årsskiftet. Du som redan ansöker om ersättning per kalendermånad behöver inte göra något.

Så här ändrar du ansökningsperiod

Om du idag har valt en period som till exempel är mellan den 11:e till den 10:e för att få dina pengar 14 dagar senare, kan du förskjuta den för att hamna i rätt period inför årsskiftet. Skicka då in din försäkran på följande sätt:

Oktober  11 september – 7 oktober    
November  8 oktober – 3 november    
December  4 november – 30 november    
Januari  1 december – 31 december  

Om du idag valt en period som till exempel är mellan den 8:e till den 7:e för att få dina pengar 14 dagar senare, skicka då in din försäkran på följande sätt:

Oktober  8 september – 5 oktober    
November  6 oktober – 2 november    
December  3 november – 30 november    
Januari  1 december – 31 december  

Om du idag valt en period som till exempel är mellan den 20:e till den 19:e för att få dina pengar 14 dagar senare, skicka då in din försäkran på följande sätt:

September  20 augusti – 14 september
Oktober  15 september – 11 oktober
November 12 oktober – 6 november
December 7 november – 30 november
Januari 1 december – 31 december