Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Aktivitetsstöd

Teckenspråk Aktivitetsstöd Actions
Loading...

Aktivitetsstöd

16 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om aktivitetsstöd.

 
Text Aktivitetsstöd Actions
Loading...

Aktivitetsstöd är pengar du får när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det är Arbetsförmedlingen som hjälper dig att få en plats i ett program. När du har fått platsen är det Försäkringskassan som betalar ut pengarna.

Kan jag få aktivitetsstöd?

Du som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får antingen aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa eller är över 25 år får du aktivitetsstöd. Om du inte har fyllt 25 år och heller inte uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa får du i regel  utvecklingsersättning istället. 

Om utvecklingsersättning

Hur mycket får jag?

Exakt vilket belopp du får per dag och hur det har räknats fram får du veta i det brev om aktivitetsstöd som vi skickar till dig i samband med att du börjar i ditt program.

Om du uppfyller villkoren för a-kassa får du minst 365 kronor och högst 910 kronor per dag om du deltar på heltid. Efter 100 dagar är det högsta beloppet du kan få 760 kronor per dag.

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassan får du 223 kronor per dag om du deltar på heltid, i högst 450 dagar om du deltar i jobb och utvecklingsgarantin. Om du inte är medlem i en a-kassa, kan du kontakta Alfa-kassan för att få mer information om vad som krävs för att uppfylla villkoren.

Alfa-kassan (alfakassan.se) öppnas i nytt fönster

Hur länge kan jag få aktivitetsstöd?

Du får aktivitetsstöd så länge du deltar i programmet som du blivit anvisad till. Du kan alltså få aktivitetsstöd även om du har blivit utförsäkrad från a-kassan.

Hur gör jag för att få aktivitetsstöd?

1. Du blir anvisad ett program

Arbetsförmedlingen anvisar dig till ett arbetsmarknadspolitiskt program.

2. Du får ett brev från Försäkringskassan

I brevet står det hur mycket pengar du får per dag när du deltar i programmet. Brevet kommer oftast inom 14 dagar efter att programmet har börjat.

3. Du lämnar en försäkran varje månad

Du rapporterar varje månad till Försäkringskassan vilka dagar du har deltagit i programmet och vilka dagar du har varit frånvarande. Det kallas att lämna försäkran. Du lämnar din försäkran på Mina sidor.

När du loggat in på Mina sidor kan du få personlig hjälp av en handläggare att fylla i din försäkran genom ett personlig webbmöte där du kan chatta med en handläggare.

4. Utbetalning

Aktivitetsstöd betalas ut i efterskott varje månad, men det finns inga fasta utbetalningsdagar. I regel får du pengarna 14 dagar efter att du har gjort din försäkran.

Från och med januari införs en fast utbetalningsdag för dig med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. För att inte få mindre pengar än vanligt i januari kan du behöva ändra din ansökningsperiod.

Viktigt att ändra ansökningsperiod för dig som deltar i arbetsmarknadspolitiskt program

Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen. 
Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.

Utbetalning som skulle kommit den 14 och 15 april kommer den 13 april.
Utbetalning som skulle kommit den 16 och 17 april kommer den 18 april.

Utbetalning som skulle kommit den 25 maj kommer den 26 maj 2017.
Utbetalning som skulle kommit den 23 och 24 juni kommer den 22 juni 2017.

Utbetalning som skulle kommit den 24, 25 och 26 december kommer den 22 december 2017.

Övriga röda dagar betraktas som en söndag

 

Aktivitetsstödet sänks efter 200 dagar

På samma sätt som a-kassan sänks aktivitetsstödet när du har fått aktivitetsstöd och/eller a-kassa en viss tid, vanligtvis efter 200 dagar. Dagar med a-kassa och dagar med aktivitetsstöd räknas ihop. Det betyder att aktivitetsstödet sänks om du till exempel har fått 100 dagar med a-kassa och 100 dagar med aktivitetsstöd. Om du är under 25 år när programmet börjar, och inte har barn, sänks ersättningen vanligtvis redan efter sammanlagt 100 dagar. Hur mycket du får står i ditt beslut.
.

Vanliga frågor

1. Sjukanmäl dig till Försäkringskassan

Sjukanmäl dig första dagen du är sjuk.

Gör en sjukanmälan

2. Sjukanmäl dig till Arbetsförmedlingen

Kontakta Arbetsförmedlingen och sjukanmäl dig. Om du har en annan programanordnare än Arbetsförmedlingen ska du sjukanmäla dig dit också.

3. Lämna försäkran för aktivitetsstöd

Du lämnar sedan som vanligt också in din försäkran för aktivitetsstöd. Då får du markera de dagar som du varit frånvarande på grund av sjukdom.

4. Skicka in läkarintyg

Om du sjuk längre än 7 dagar ska du skicka in ett läkarintyg med uppgifter om din sjukdom eller skada. I de flesta landsting kan din läkare skicka in intyget elektroniskt direkt till oss. Det går snabbare, och du slipper posta intyget till oss.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Ja, om du har varit borta från ditt program hela dagar på grund av VAB. När du lämnar din försäkran får du fylla i vilka dagar du har varit frånvarande för VAB.


Om du inte kan logga in på Mina sidor måste du fylla i två olika blanketter. 

1. Lämna försäkran på den här blanketten:

5057 Försäkran för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

2. Lämna försäkran för VAB på den här blanketten. I blanketten ska du markera ”V” (Vård av barn).

6420 Försäkran för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn (VAB)

Om barnet är över 12 år
Om du vabbar för att barnet är hemma på grund av sjukdom behöver du ett läkarutlåtande om barnets tillstånd.

Om du vabbar för att vara med på ett läkarbesök så räcker det att läkaren skriver på ditt läkarkvitto att det var nödvändigt att du följde med.

Mer information om VAB

Nej. Om du deltar i ett program och väntar barn bör du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och avbryta programmet, eftersom du inte kan få föräldrapenning och aktivitetsstöd samtidigt.

Ja. Markera de dagarna med ”Ö” (Övrig frånvaro) i din försäkran.

Ja, om du har varit borta från ditt program hela dagar kan du det. När du lämnar din försäkran får du fylla i vilka dagar du har varit frånvarande.

Om du inte kan logga in på Mina sidor måste du fylla i två olika blanketter.

1. Lämna försäkran på den här blanketten:

5057 Försäkran för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning 2. Lämna försäkran för VAB på den här blanketten. I blanketten ska du markera ”V” (Vård av barn).

6420 Försäkran för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn (VAB)

Nej, huvudregeln är att du inte kan vara ledig när du får aktivitetsstöd. Men det finns några undantag när du kan vara ledig och ändå få pengar:

Om du går en utbildning som gör uppehåll under en del av sommaren. Vid ett sådant tillfälligt uppehåll kan du få behålla aktivitetsstödet under högst 10 dagar. Är uppehållet längre än så ska du prata med din kontaktperson på Arbetsförmedlingen.

Om du till exempel ska gå på en begravning eller flytta. Det kallas ledighet för enskild angelägenhet.  Markera ”E” (Enskild angelägenhet) för de dagarna i din försäkran. Ledigheten ska beviljas av Arbetsförmedlingen eller den som anordnar ditt program.  I regel kan du få ledigt för enskild angelägenhet i högst tre dagar.

Om du deltar i programmet jobb- och utvecklingsgarantin. Då kan du göra tillfälligt uppehåll från programmet och få aktivitetsstöd under 20 dagar per tolvmånadersperiod. Arbetsförmedlingen avgör vad som är ett tillfälligt uppehåll.

Ja, i vissa situationer kan du arbeta och ha aktivitetsstöd. 

Om du arbetar en hel dag i stället för att delta i ditt program får du ingen ersättning för den dagen. 

Om du arbetar en del av dagen istället för att delta i ditt program så minskas ditt aktivitetsstöd.

Om du arbetar före eller efter att du deltar i programmet minskas inte ditt aktivitetsstöd.

Kontakta din arbetsförmedlare för att göra upp en planering.

Första gången får du en varning. Men händer det fler gånger får du mindre ersättning.

 •  Andra gången: 1 dag utan ersättning.
 •  Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.
 •  Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.
 •  Femte och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning.  

Att inte sköta sitt arbetssökande innebär till exempel att du:

 •  inte medverkar till att ta fram en handlingsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen
 •  inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid till Arbetsförmedlingen
 •  inte följer överenskommelser om att besöka eller kontakta Arbetsförmedlingen eller de företag som Arbetsförmedlingen samarbetar med
 •  inte aktivt söker lämpliga arbeten.

Om du tackar nej till ett erbjudet lämpligt arbete eller en insats eller om du medvetet gör så att du inte får en anställning så får du mindre aktivitetsstöd.

 • Första gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Andra gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Fjärde och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på a-kassa sänks den till 223 kronor per dag, efter de 45 dagarna.

Försäkringskassan kan fatta beslut om att du under en längre period inte får någon ersättning om du medvetet lämnat felaktiga uppgifter som påverkar rätten till ersättning. Ett exempel är om du lämnar felaktiga uppgifter om din närvaro i programmet.

Den som anordnar programmet som du deltar i är skyldig att lämna uppgifter om din närvaro och frånvaro när vi begär det.

Om du har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) när du börjar i programmet är den skyddad under programtiden. Det gäller under förutsättning att du får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Du kan få aktivitetsstöd om du går i ett arbetsmarknadspolitiskt program. De programmen är:

 • Jobb- och utvecklingsgarantin
 • Jobbgaranti för ungdomar
 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Validering
 • Arbetspraktik
 • Stöd till start av näringsverksamhet
 • Förberedande insatser
 • Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktningJa, har du några av följande inkomster kan ditt aktivitetsstöd minskas:

 • sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • allmän ålderspension
 • särskilt pensionstillägg
 • särskild efterlevandepension
 • tjänstepension
 • livränta från arbetsskadeförsäkringen
 • föräldrapenning
 • rehabiliteringspenning
 • lön eller andra anställningsförmåner, till exempel avgångsvederlag
 • studiehjälp, studiemedel eller TUFF-ersättning från Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Ja, om du inte betalar din avgift till a-kassan kan det innebära att du inte längre uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning. Får du mer aktivitetsstöd än du har rätt till på grund av att du har slutat betala avgiften till a-kassan kan du bli skyldig att betala tillbaka.