Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

Om du är arbetssökande och deltar i ett av Arbetsförmedlingens program kan du få ersättning från Försäkringskassan. Här kan du läsa om hur mycket pengar du får och hur du ansöker.

Vad är Arbetsförmedlingens program?

Arbetsförmedlingens program är

 • arbetsmarknadsutbildning
 • arbetspraktik
 • etableringsprogrammet
 • förberedande insatser
 • jobb- och utvecklingsgarantin
 • jobbgaranti för ungdomar
 • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
 • stöd till start av näringsverksamhet (Starta eget)
 • validering.

Det är Arbetsförmedlingen som hjälper dig att få en plats i ett program, men det är hos Försäkringskassan som du ansöker om ersättning för ditt deltagande i programmet.

Deltar du i Arbetsförmedlingens etableringsprogram?

Om du nyligen har fått uppehållstillstånd och deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram kan du få etableringsersättning och eventuellt även bostadsersättning eller etableringstillägg. Information för dig finns på sidan för etableringsprogrammet. Informationen finns på svenska, engelska och arabiska.

Information för dig som deltar i etableringsprogrammet

Hur mycket pengar får jag?

När du deltar i ett program får du ett bestämt belopp per dag (dagbelopp) för högst fem dagar per vecka.

De här dagarna får du ersättning för

Du får pengar för varje dag som du deltar i ditt program. Du kan även få pengar om du är frånvarande av vissa anledningar, till exempel om du är sjuk och har sjukanmält dig till Arbetsförmedlingen första dagen eller om du vabbar.

Om du är frånvarande utan en godkänd anledning får du inga pengar för den dagen. Du kan läsa mer om anledningarna under Vanliga frågor.

Så mycket får du per dag

Dagbeloppet på din ersättning beror bland annat på hur gammal du är. Under rubrikerna nedan kan du se vad ditt dagbelopp blir utan eventuell minskning och om du deltar i ett program på heltid.

Om du uppfyller villkoren för a-kassa är beloppet som du får per dag samma som din dagpenning från a-kassan.

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag. Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du få 223 kronor i ersättning i totalt 450 dagar.

Ersättningen som du får kallas aktivitetsstöd och är skattepliktig. Det betyder att Försäkringskassan drar av skatt innan utbetalning

 

Om du uppfyller villkoren för a-kassa är din ersättning per dag

 • 80 % av den dagsförtjänst som din a-kassa baseras på under de första 100 dagarna
 • 70 % av din dagsförtjänst de följande 100 dagarna
 • 65 % av din dagsförtjänst efter det.

Din a-kassa har meddelat dig om beloppen. Ersättningen som du får kallas aktivitetsstöd och är skattepliktig. Det betyder att Försäkringskassan drar av skatt innan utbetalning.

 

Du får 158 kronor per dag om du antingen

 • har gått ut gymnasiet
 • har fyllt 20 år och deltar i en folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte eller
 • omfattas av ett utbildningskontrakt.

Annars får du 57 kronor per dag.

Ersättningen du får kallas utvecklingsersättning. Utvecklingsersättning är skattefri, du får alltså hela beloppet utbetalt.

 

Det här kan minska ditt dagbelopp

Beloppet som du får per dag kan bli lägre i vissa fall, till exempel om du

 • arbetar och får lön för samma dag
 • får annan ersättning från Försäkringskassan, till exempel sjukersättning eller föräldrapenning
 • studerar med studiestöd eller studiestartsstöd från CSN
 • får ålderspension eller tjänstepension
 • har ett program på deltid.

Under Vanliga frågor kan du läsa mer om exakt hur vi beräknar en eventuell minskning.

Hur ansöker jag om aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning?

När du har blivit inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen ansöker du om ersättning från Försäkringskassan. Du ansöker för en månad i taget i efterskott.

1. Ansök senast den 7:e varje månad

Du ska ansöka för en månad under den efterföljande månaden. Om vi får din ansökan senast den 7:e så får du pengarna den 26:e samma månad. Ansök alltså för mars senast den 7 april för att få dina pengar den 26 april.

Om vi får din ansökan mellan den 8:e och den sista kommer pengarna den 26:e månaden efter. Om du ansöker senare än så kan du inte få några pengar om det inte finns särskilda skäl.

Du ansöker på Mina sidor.

När du loggat in på Mina sidor kan du få personlig hjälp av en handläggare att fylla i din ansökan genom ett personligt webbmöte där du kan chatta med en handläggare.

3 minuter

Instruktionsfilm för e-tjänsten "Ansökan om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning".

2. Utbetalning

Om din ansökan kom in senast den 7:e i månaden och ansökan är komplett så får du pengar den 26:e samma månad. Om din ansökan kom in efter den 7:e får du pengar den 26:e månaden efter.

Vi kontaktar dig om din ansökan saknar uppgifter eller behöver utredas. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen. 
Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
Om den 26:e är en röd dag får du pengarna nästa dag.

Utbetalning som skulle kommit den 24, 25 och 26 december kommer den 21 december 2018.

 

Vanliga frågor

Om du inte kan delta i ditt program kan du ändå få ersättning om frånvaron beror på att du

 • är sjuk och har sjukanmält dig till Arbetsförmedlingen
 • tar hand om ett barn som är sjukt
 • tar hand om en svårt sjuk närstående
 • har en enskild angelägenhet av vikt som Arbetsförmedlingen har godkänt
 • har ett tillfälligt uppehåll i en utbildning som har anmälts till Arbetsförmedlingen
 • har ett tillfälligt uppehåll i jobb- och utvecklingsgarantin som Arbetsförmedlingen har godkänt.

När du ansöker om ersättning fyller du i anledningen till att du var frånvarande de här dagarna. Om du är frånvarande av en annan anledning får du ingen ersättning.

Om du blir sjuk måste du sjukanmäla dig till Arbetsförmedlingen första dagen som du är frånvarande. Om du är sjuk i mer än sju dagar måste du skicka in ett läkarintyg till Försäkringskassan.

När du ansöker om ersättning fyller du i sjukfrånvaro för dagarna som du var sjuk. Du får ersättning för dagar som du har varit sjuk och anmält det till Arbetsförmedlingen första dagen, med avdrag för en karensdag.

Om Arbetsförmedlingen avbryter ditt program och du vill ansöka om sjukpenning ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

Meddela Arbetsförmedlingen om du tar hand om ett sjukt barn och inte kan delta i ditt program. När du ansöker om ersättning fyller du i att du var frånvarande för tillfällig vård av barn de dagarna.

Du får ersättning för dagar som du har vårdat ett sjukt barn.

Om du ansöker om ersättning för deltagandet i ditt program men även har arbetat och fått lön samma dag, minskar vi din ersättning för den dagen med det belopp som du tjänat. Om du tjänat mer än din ersättning för den dagen får du ingen ersättning från Försäkringskassan.

Ett exempel: du brukar få 500 kronor per dag i aktivitetsstöd och en dag tjänar du 1500 kronor. För den dagen får du alltså inget aktivitetsstöd. Din totala inkomst blir 1500 kronor. Du skriver i din ansökan hur mycket du har tjänat. Det gäller även exempelvis provision och inkomster för familjehem eller förtroendeuppdrag. Om du arbetar på dagar som du inte har program, minskas inte din ersättning.

Om du får föräldrapenning eller rehabiliteringspenning för dagar som du också ansöker om ersättning för, minskar vi din ersättning för den dagen med det belopp som du får i föräldrapenning eller rehabiliteringspenning.

Om du får sjukersättning, aktivitetsersättning, allmän ålderspension eller tjänstepension samtidigt som du deltar i ditt program, delar vi månadsbeloppet med 22 och minskar din ersättning per dag med det.

Om du får studiestöd eller studiestartsstöd från CSN samtidigt som du deltar i ett program, så kan du inte få ersättning för programmet för samma tid. Om du till exempel får studiestöd på 50 %, så halverar vi din ersättning för deltagandet i ditt program. Om du får studiestöd på 100 % kan du inte få någon ersättning alls.

Arbetsförmedlingen kan besluta om att du inte har rätt till ersättning i ett antal dagar, till exempel för att du inte har deltagit i ditt program som du skulle. I så fall skickar Arbetsförmedlingen beslutet till dig och till Försäkringskassan. Försäkringskassan bestämmer sedan vilka dagar som du inte ska få pengar för.