Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

För deltagare i program: Det behövs fortfarande en ansökan

Arbetsförmedlingens generaldirektör beslutade den 17 mars 2020 att tillfälligt ta bort kravet på aktivitetsrapportering.

Det påverkar inte din ansökan om aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till Försäkringskassan. Du måste fortfarande ansöka om ersättning från Försäkringskassan för att få ersättning utbetald. Ansökan går till precis som vanligt.