Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Coronapandemins påverkan på tandvårdsstödet

Under vårens coronapandemi har antal tandläkarbesök minskat i snitt med nästan 50 procent – och i vissa regioner har besöken upphört nästan helt. Tandvårdsstödet har också minskat, men inte i takt med antal tandläkarbesök.

Det är stora skillnader vad gäller tandläkarbesök mellan regioner i landet och även mellan privattandvården och Folktandvården.

I vissa regioner har Folktandvården begränsat sin verksamhet och istället hjälpt sjukvården med skyddsutrustning. Under vissa veckor har minskningen varit mer än 90 procent i Skåne, Östergötland och Värmland inom Folktandvården.

Tandvårdsstödet har däremot inte minskat i takt med antal tandläkarbesök vilket beror på att andelen med högkostnadsskydd är något högre än året innan.

– Jag tror att orsaken är dyrare behandlingar. Vårdgivarna prioriterar att göra färdigt omfattande behandlingar på patienterna. Det är också många patienter som skjuter på sina årliga undersökningar, och därför minskar andelen som enbart får allmänt tandvårdsbidrag, säger Lars Sjödin, försäkringsodontologisk koordinator inom Avdelningen för nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd.

Tandvårdsstödet går att spara

Alla som är försäkrade i Sverige får ett allmänt tandvårdsbidrag den 1 juli varje år. Det går att spara tandvårdsbidraget till nästa år och då använda två bidrag under ett och samma år.

Tandvårdsstöd