Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bra samarbete mellan vården och Försäkringskassan

Bättre dialog och ökad förståelse. Det var målet när Försäkringskassan och vården i Blekinge hade en gemensam workshop. – Vi vill öka förståelsen för varandras roller för att få till en ännu bättre dialog, säger Maja Bjarme, områdeschef på Försäkringskassan.Den 5 och 6 december höll Försäkringskassan och Region Blekinge en gemensam tvådagars workshop och konferens om sjukskrivning.

Syftet var att öka förståelsen för varandras roller och lära sig att arbeta effektivare tillsammans.

- Vi har redan idag ett bra samarbete kring sjukskrivningsprocessen, men vi behöver alltid jobba vidare med detta. Det är ett löpande arbete och vi vill öka förståelsen för varandras roller för att få till en ännu bättre dialog, säger Maja Bjarme, områdeschef på Försäkringskassan på avdelningen för sjukförsäkring Skåne Nordost och Blekinge.

Personal från primärvården, vuxenpsykiatrin och representanter från Försäkringskassan var inbjudan till konferensen. Varje dag deltog runt 100 personer och tillsammans i blandade grupper, allt från försäkringsutredare till läkare, diskuterade man olika fall utifrån olika perspektiv.

- Vi ser ett stort värde i att träffas och utbyta erfarenheter och öka kunskapen för varandras verksamhet och roller. Ju mer vi vet om varandras arbete desto bättre fungerar den dagliga verksamheten och de dagliga kontakterna kring sjukskrivning, säger Lars Gelander, hälso- och sjukvårdschef på Region Blekinge.