Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Viktigt uppdrag att upptäcka och motverka våld

Nytt är att handläggarna som hanterar sjukpenningärenden rutinmässigt ska ställa frågor om våld.

‒ Det är ett viktigt uppdrag att upptäcka och motverka våld i nära relationer där Försäkringskassan har ett ansvar och kan göra verklig skillnad i människors liv. Därför utökar vi arbetet genom att ställa frågor om våld vid kontakt med människor i fler ersättningar och ärenden än tidigare. Vi vet att våldsutsatthet kan vara en dold orsak till sjukskrivning, säger överdirektör Maria Rydbeck.

Försäkringskassan har fått ett ytterligare regeringsuppdrag tillsammans med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen för att verka för ökad upptäckt av våld. Nu ingår även Jämställdhetsmyndigheten som ska samordna arbetet.

Fler frågor om våld till sökande av sjukpenning

Försäkringskassan arbetar med att upptäcka våld genom att ställa frågor i mötet med den försäkrade. En förändring är att försäkringsutredarna som hanterar ärenden som rör sjukpenning kommer att fråga om våld på rutin, istället för indikation, i alla ärenden som kräver utredning. Genom att identifiera vilka som utsätts för våld kan man fånga upp och samordna stöd till rätt instans.

Det utökade uppdraget pågår perioden 2019-2021 och innebär att Försäkringskassan ska leda en av tre arbetsgrupper som ska fokusera på stärkt stöd till personal som har klientkontakt på samtliga fem myndigheter.

Samverkan mot våld i nära relationer

I juli 2018 fick Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för utökad samverkan mellan myndigheterna för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer. De fyra myndigheterna har tagit fram en gemensam handlingsplan som beslutades i maj 2019.

Myndigheterna ska samverka i frågor om:

  • rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande
  • övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd
  • hänvisning till socialtjänsten, hälso- och sjukvård samt rättsväsende för berörda individer
  • förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter

Länkar 

Handlingsplanen på Socialstyrelsens webbplats: