Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fyra myndigheter samverkar för att upptäcka våld

Myndigheter har en viktig roll för att upptäcka om någon är utsatt för våld i nära relationer. Därför stärker Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen sin samverkan med gemensam handlingsplan. Myndigheterna kommer arbeta tillsammans med bland annat rutiner och metoder, informationsspridning och kompetensutveckling.

I juli 2018 fick Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för utökad samverkan mellan myndigheterna för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer. Uppdraget gäller perioden 2019-2021. 

‒ Försäkringskassan har redan ett aktivt arbete för att upptäcka våldsutsatta genom att våra handläggare, inom flera försäkringsområden, ställer frågor till människor som kommer i kontakt med oss. Men för att samhället ska kunna förhindra våld och ge människor rätt stöd är samverkan mellan myndigheter avgörande, säger Försäkringskassans överdirektör Maria Rydbeck. 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen har tagit fram en gemensam handlingsplan för stärkt samverkan för bättre upptäckt av våld i nära relationer.

De fyra myndigheterna arbetar tillsammans kring:
 

  • rutiner och metoder för att upptäcka våld, och för att hänvisa till samhällets stödinstanser
  • information både internt och externt om våld, lagstiftning och skydd, samt om vilket stöd samhället kan ge vid våldsutsatthet och våldsutövande
  • att ge personal kompetensutveckling och handledning i frågor om våld i nära relationer

Bakgrund

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Både män och kvinnor utsätts för våld, i såväl heterosexuella som samkönade relationer. Det vanligaste är dock att kvinnor utsätts för våld i nära relationer och att våldet utövas av en manlig partner eller före detta partner. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Barn är särskilt sårbara när våld förekommer i familjen eller i nära relationer. I så kallat hedersrelaterat våld är såväl flickor/kvinnor som pojkar/män utsatta för ett kollektivt förtryck, även om det framför allt är flickor och kvinnor som drabbas.

Våld i nära relationer kan ta sig många olika uttryck, både fysiska, psykiska och sexuella, men det förekommer också många andra sätt att begränsa människors möjligheter att leva sina liv till fullo. 

Det är ett ansvar för hela samhället att försöka förhindra och begränsa våld i nära relationer. Samverkan kring tidigare upptäckt är en nyckelfaktor i ett sådant arbete.

Samverkansuppdraget (regeringen.se)

Plan för utökad samverkan för förbättrad upptäckt av våld i nära relationer (pdf, socialstyrelsen.se)pdf öppnas i nytt fönster