Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Hjälp oss att bli bättre - kundundersökning

Just nu skickar vi ut enkäter till personer som har haft kontakt med Försäkringskassan under det senaste året för att få hjälp med att förbättra vår service.

Svara enkelt på webben

Den som vill och har möjlighet kan besvara enkäten på webben. Där erbjuds dessutom möjligheten att besvara enkäten på engelska, arabiska, bosniska, polska eller somaliska.

Länk till kundundersökningen

Vilka får enkäten?

Enkäter skickas till ett slumpmässigt urval av personer som har fått en utbetalning eller ett beslut från oss under 2019.  Informationen hämtas ifrån Försäkringskassans register.

Påminnelser

Det är viktigt för oss att få in så många svar som möjligt för att få tillförlitliga resultat så vi skickar ut påminnelser till dem som inte svarat på enkäten efter en viss tid. Har du redan svarat eller inte vill svara men får en påminnelse kan du bara kasta den.

Vad gör Försäkringskassan med resultaten?

När svaren har kommit in till Försäkringskassan bearbetas de maskinellt tillsammans med uppgifter som finns i Försäkringskassans register. Med hjälp av detta kan enkäten kortas ned så att du slipper besvara fler frågor än nödvändigt. Resultaten av alla inkomna svar sammanställs endast på gruppnivå så att ingen koppling kan göras till enskilda individer.

Försäkringskassan garanterar att svaren inte kommer att användas i handläggningen av någons ärende eller i kontrollsyfte.

Vill du veta mer?

Har du frågor om enkäten, ring till vårt kundcenter på 0771-524 524.