Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan samordnar statens IT-drift

24 augusti 2017

Försäkringskassan har fått regeringens uppdrag att under treårsperiod identifiera och erbjuda lämpliga och anpassade funktioner samt stöd för samordnad och säker IT-drift åt andra myndigheter.

– Det är positivt och glädjande att vi får detta förtroende. Uppdraget innebär att vi samordnar statens samlade kompetens och förmågor för ökad tillgång till säkra funktioner avseende IT drift i offentlig sektor, säger Stefan Olowsson, IT-direktör.

Regeringen skriver i beslutet att Försäkringskassan får uppdraget eftersom myndigheten har en egen omfattande IT-drift, erfarenhet av att samverka kring IT-drift samt erfarenhet av att hantera säkerhetsklassad information. Försäkringskassan har också, skriver regeringen, den nödvändiga kapaciteten, kompetensen och erfarenheten inom området för att på relativt kort tid klara uppdraget.

Arbetet kommer att pågå under en treårsperiod och ska utföras i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2020. En delredovisning ska lämnas senast den 30 november 2017. Där ska bland annat de myndigheter som beslutar att samarbeta med Försäkringskassan redovisas.

Tillbaka till nyhetsarkivet