Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nya förmåner till personer med funktionsnedsättning

20 mars 2018

Regeringen föreslår i en proposition att vårdbidrag och handikappersättning avskaffas. I stället ska de ersättas med omvårdnadsbidrag till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och en mer renodlad merkostnadsersättning för både vuxna och barn. – Det är bra att lagstiftningen revideras och moderniseras, säger Marie Axelsson, chef för avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Nuvarande stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag har i stort sett varit oförändrade sedan början av 1980-talet.

Enligt regeringen är reglerna för nuvarande stöd inte ”anpassade till en modern syn på familj, jämställdhet och arbetsliv”. Regeringen har därför i propositionen lagt ett särskilt fokus på att skapa tydliga regler som är enkla att tillämpa och bidrar till en ökad rättssäkerhet.

– En av de viktigaste förändringarna är att båda vårdnadshavarna kan ansöka, det ligger också i linje med ny lagstiftning inom föräldraförsäkringsområdet, säger Marie Axelsson.

De nya förmånerna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Läs mer om förslaget på regeringen.se

regeringen.se

Fakta:

Omvårdnadsbidrag

Ges till vårdnadshavare vars barn på grund av funktionsnedsättning har behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader.

Skillnader mot vårdbidraget:

  • Bara omvårdnad och tillsyn. Merkostnader lyfts ut.
  • Båda föräldrar, och den som jämställs med föräldrar, kan beviljas bidraget.
  • Rätt till förkortad arbetstid med upp till 25 procent per förälder även när barnet har fyllt åtta år.

Merkostnadsersättning

Renodlad ersättning för både vuxna och barn som enbart täcker merkostnader. Ersätter handikappersättningen men skiljer sig något:

  • Merkostnadsersättningen ersätter endast merkostnader. Hjälpbehovet vägs inte in i bedömningen.
  • Tröskeln in i ersättningen sänks och taket höjs något jämfört med dagens stöd.
  • Både vuxna och föräldrar till barn kan beviljas merkostnadsersättning.
  • Det finns fem nivåer, från 30 procent till 70 procent av prisbasbeloppet, till skillnad mot handikappersättningens tre nivåer.

Tillbaka till nyhetsarkivet