Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan rekryterar personer långt ifrån arbetsmarknaden

4 januari 2018

I dag är 27 personer på Försäkringskassan anställda inom Moderna beredskapsjobb i staten – ett regeringsuppdrag från år 2017 som har som mål att år 2022 sysselsätta 5000 personer på landets myndigheter.

Myndigheter kan få ekonomisk ersättning – anställningsstöd – om den som anställs är långtidsarbetslös, nyanländ eller står långt ifrån arbetsmarknaden.

Gerges Ayad är utbildad jurist och kom till Sverige för tre år sedan från Egypten. Bakom sig lämnade han inte bara sitt land utan också sin egen advokatbyrå med två anställda.

I dag jobbar han hos allmänna ombudet på Försäkringskassans huvudkontor på Telefonplan i Stockholm. Allmänna ombudet, vars uppgift är att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten på områden där det behövs domstolspraxis, består av sex personer – alla jurister. Sedan tre månader är Gerges Ayad anställd som administrativ assistent med juridiska uppgifter.

En av anledningarna till att han så snabbt kommit in i arbetslivet är – enligt honom själv – att han fokuserat så mycket på att lära sig språket.

– För att jobba med juridik, och på en myndighet, så räcker det inte med den svenska man lär sig på Svenska För Invandrare (SFI), säger Gerges Ayad.

Han säger att man måste plugga mer och att man också måste ha kunskap om samhällets lagar och regler. Innan han rekryterades gick han en kurs på Stockholms universitet som riktar sig till nyanlända akademiker och det var där han kom i kontakt med Arbetsförmedlingens program ”Modernt beredskapsjobb”.

Samtidigt letade Emma Rönström, allmänt ombud, efter en ny administrativ assistent. Helst en person med juridisk bakgrund. Hon kände sedan tidigare till att myndigheter har ett ansvar att integrera människor som står utanför arbetsmarknaden.

Flera nyanlända kom på intervju och Emma Rönström säger att det var just språket som de hade känt tveksamheter kring innan, men att det under intervjun med Gerges Ayad snabbt stod klart att det inte skulle bli något problem.

– Han förstod alla frågor, svarade utförligt och kunde även ställa adekvata följdfrågor, säger Emma Rönström.

Hon konstaterar att de efter tre månader fortfarande inte haft ett enda språkligt missförstånd i arbetet. Och att han redan självständigt och effektivt utför alla sin arbetsuppgifter.

– Det har också med personlighet att göra, inte bara språkkunskaper. Gerges frågar hellre två gånger än gör ett misstag. Det är jättebra, säger hon.

Nu är planen att Gerges Ayad successivt ska få fler juridiska uppgifter.

– Mitt fokus nu är att bli fast anställd och att fortsätta att göra ett bra jobb. Juridik och samhällsvetenskap är min plattform och de verktyg jag kan använda för att vara med och utveckla samhället, säger Gerges Ayad.

Allmänna ombudet ligger organisatoriskt under Försäkringskassan men är självständig ifrån Försäkringskassans ledning och rapporterar till socialdepartementet.

Läs mer:

Allmänna ombudet

Moderna beredskapsjobb


Tillbaka till nyhetsarkivet