Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nytt år och nya regler inom socialförsäkringen

28 december 2017

Vid årsskiftet träder nya regler i kraft inom socialförsäkringsområdet.

Sänkt skatt för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning

Personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning får sänkt skatt från och med januari 2018.

Sänkt skatt för dig med sjukersättning eller aktivitetsersättning

Höjt bostadstillägg för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning

Den 1 januari höjs gränsen för hur högt bostadstillägg man kan få. Tidigare fick man ersättning för 95 % av boendekostnaden upp till 5000 kronor. Nu höjs ersättningsgraden till 96 %. Det innebär 50 kronor mer per månad i bostadstillägg. För den som har en högre bostadskostnad införs en ny beräkningsnivå. För den del som överstiger 5 000 kronor men inte 5 600 kronor är ersättningsgraden 70 %. Det kan maximalt ge ytterligare 420 kronor per månad.

Beloppen för skälig levnadsnivå och skälig bostadskostnad höjs. Det innebär att de som har en låg sjukersättning eller aktivitetsersättning får höjt bostadstillägg i form av särskilt bostadstillägg. Man behöver inte ansöka om särskilt bostadstillägg. Försäkringskassan räknar automatiskt ut om en sökande har rätt till det och hur stort belopp hen ska få.

Skattesänkningen som berör personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning påverkar även det särskilda bostadstillägget eftersom den disponibla inkomsten efter skatteavdrag jämförs med skälig levnadsnivå.

Höjd skatt för personer som är bosatta utomlands och som får en ersättning från Försäkringskassan

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 till 25 %. Det här berör till exempel de som får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och som är bosatta utomlands.

Ändringar för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Ändringarna innebär bland annat att deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska sjukanmäla sig till Arbetsförmedlingen istället för Försäkringskassan.

Reglerna för hur ersättningen minskas när man samtidigt har lön eller andra ersättningar ändras också.

Försäkringskassan tar över administrationen av etableringsersättningen. Etableringsersättning är pengar man som nyanländ kan få när man går ett etableringsprogram.

Höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård

Från och med januari 2018 höjs åldersgränsen för kostnadsfri tandvård. Det innebär att man får rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år man fyller 22 år.  De som fyller 23 år under året får i stället rätt till statligt tandvårdsstöd.

Sjukpenning i avvaktan på beslut

Den som har haft sjukpenning en period och ansöker om ytterligare en period kan från och med 1 januari 2018 under vissa förutsättning få ersättningen under tiden hen väntar på beslut. Sedan november 2016 har man normalt inte kunnat få det. Regeländringen syftar till att öka tryggheten för den enskilde i sjukförsäkringen.

Närståendepenning för tre fjärdedelar av en dag

Närståendepenning är pengar som man får för att vara hos en närstående person som är svårt sjuk. Med svårt sjuk menas att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hens liv.

Tidigare har man bara kunnat få hel, en fjärdedels eller halv närståendepenning. Från och med 1 januari 2018 kan man även få närståendepenning för tre fjärdedelar av en dag.

Höjt underhållsstöd för barn som fyllt 15 år

Från och med februari 2018 får äldre barn ett högre underhållsstöd. Beloppet är högst 1 573 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år, därefter ökar beloppet till 1 723 kronor per månad.

Tillbaka till nyhetsarkivet