Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förtydligande om sondmatning efter HFD-dom

27 juni 2018

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i år fastslog att sondmatning kan vara att av de behov som ger rätt till assistansersättning, om personen det gäller behöver hjälp med dem i mer än 20 timmar i veckan. Domen fastslog att den hjälp som ges med sondmatning i så fall måste vara av ”privat och integritetskänslig karaktär” men gick inte närmare in på vad det innebär. När sådana oklarheter uppstår tar Försäkringskassan fram rättsliga ställningstaganden som förtydligar vad som gäller vid bedömning.

– När en HFD-dom kommer måste vi se över våra styrande dokument för att säkerställa att tillämpningen blir rätt. Det rättsliga ställningstagandet i det här fallet har vi tagit fram med hjälp av medicinsk expertis och syftar till att vi ska ha en likvärdig och korrekt rättstillämpning, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.
En individuell prövning måste göras i varje enskilt fall, men med styrdokumentet ger Försäkringskassan sina handläggare stöd för tillämpningen. Syftet är att förtydliga vilken hjälp med sondmatning som typiskt sett ska räknas in.

– Hjälp med på- och urkoppling samt justering av slangar är vanligen att räkna som tillräckligt privat och integritetskänsligt, men sondmatning kan också i vissa fall förutsätta att assistenten övervakar matningen, och därmed den enskilde, på ett så intensivt och närgånget sätt att även själva matningen bör betraktas som tillräckligt privat och integritetskänslig. Det kan vara nödvändigt av medicinska skäl för till exempel medvetandesänkta personer eller sängbundna personer utan normal sväljreflex, säger Eva Nordqvist.

Bedömning av hjälp med måltid i form av sondmatningpdf öppnas i nytt fönster

Tillbaka till nyhetsarkivet