Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Webbinnehållsvisning Actions
Loading...

Med anledning av regeringens besked om den statliga assistansen

14 november 2017

Under tisdagens pressträff presenterade regeringen ett nytt åtgärdspaket inom den statliga assistansen. Den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap ska återställas och tvåårsomprövningarna av rätten till statlig assistansersättning stoppas tillfälligt i väntan på LSS-utredningens slutbetänkande.

Försäkringskassan välkomnar att regeringen har vidtagit åtgärder med anledning av vår skrivelse som beskriver konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens dom för väntetid och beredskap.

Tvåårsomprövningar kommer Försäkringskassan att fortsätta med men eftersom regeringen har aviserat att de kommer att frysas inom kort, kommer vi att fokusera på dem som inte träffas av de senaste årens HFD-domar. Vad gäller nyansökningar behöver Försäkringskassan följa gällande lagstiftning och praxis. Det betyder att vissa personer kommer att behöva ansöka om ytterligare timmar efter det att den aviserade lagändringen trätt i kraft.

Tillbaka till nyhetsarkivet