Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan föreslår översyn av bilstöd

1 oktober 2018

Förmånen bilstöd, som ger den som har en varaktig funktionsnedsättning möjlighet att köpa eller anpassa ett fordon efter sina behov, fick en ny lagstiftning 1 januari 2017.

Försäkringskassan har sedan i juni 2018 haft ett uppdrag att analysera bland annat vilka konsekvenser den nya lagstiftningen har fått för enskildas möjligheter att ta del av förmånen.

Analysen lämnas in idag, och där föreslår Försäkringskassan att regeringen:

  • Ser över bidragsnivåerna för den som behöver köpa en bil som måste efteranpassas.
  • Ser över bidragsnivåerna för den som behöver en bil med särskilda mått.
  • Ser över regelverket för den som behöver en bil som är särskilt hög.
  • Möjliggör att anpassningsbidrag kan lämnas för sådan utrustning som anses vara standardutrustning eller normalt förekommande tilläggsutrustning till bilen när det finns särskilda skäl.
  • Ser över regelverket för den som behöver anpassa sin bil senare under bilstödsperioden.
  • Ser över bidragsnivåerna för den som behöver köpa en bil och är ekonomiskt begränsad


Ett annat uppdrag Försäkringskassan hade var att analysera hur stort genomslag de justeringar i lagen som syftat till att brukarna ska köpa bilar som redan från början har nödvändiga mått och funktioner har fått.
Genomsnittskostnaden för att anpassa en bil har minskat och en lägre andel försäkrade får bidrag till omfattande anpassningsåtgärder jämfört med innan lagändringen. Exempelvis har andelen golvsänkningar minskat från 22 till 3 procent. Detta indikerar att den nya lagstiftningen fått önskad effekt utifrån lagstiftarens intentioner.

Bilaga

Svar på regeringsuppdrag - Rapport – Uppföljning av det reformerade bilstödets konsekvenser för enskilda

Tillbaka till nyhetsarkivet