Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Färre skuldsatta med förslag till nytt bostadsbidrag

24 januari 2018

Försäkringskassans förslag om nytt bostadsbidrag minskar risken för att hushåll ska bli skuldsatta. En tredjedel av alla som får bostadsbidrag blir idag återbetalningsskyldiga.

Bostadsbidraget har kritiserats för att många som får bidraget blir återbetalningsskyldiga och i många fall skuldsatta. Under 2015 fick 89 000 hushåll krav på att betala tillbaka en del av de bidrag de fick under året. Eftersom dessa hushåll redan från början har svag ekonomi är det många som hamnar i skuld till Försäkringskassan. 72 procent av barnhushållen som blivit återbetalningsskyldiga blir också skuldsatta.

– Hushållen ska kunna förvänta sig att få ett korrekt bostadsbidrag utan risk för återbetalningskrav eller att hamna i en långvarig skuldsituation, säger Alexandra Wallin, chef för avdelningen för Barn och familj.

Försäkringskassans bedömer att återkrav och antalet skuldsatta hushåll skulle minska kraftigt om förslaget antas. Varje år kräver Försäkringskassan tillbaka mer än en halv miljard kronor efter att avstämningarna av bostadsbidragen är genomförda.

Förslaget innebär att bostadsbidraget ska beräknas utifrån månadsvisa deklarerade inkomstuppgifter, vilket gör att utbetalningarna blir mer korrekta både vid ansökningstillfället och över tid.

Idag söks och betalas bostadsbidraget preliminärt ut utifrån den uppskattade inkomst som den sökande anger vid ansökningstillfället. Denna inkomstuppgift matchas sedan mot den slutligen taxerade inkomsten. Eftersom det kan vara svårt att uppskatta framtida inkomster leder nuvarande modell i många fall leder till återbetalningsskyldighet av hela eller delar av bostadsbidraget.

Försäkringskassan föreslår vidare att bostadsbidraget ska beviljas individuellt även till makar och sambor samt att den solidariska återbetalningsskyldigheten ska upphöra.

Tillbaka till nyhetsarkivet