Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förälder

E-tjänster och information om vab, föräldrapenning, bostadsbidrag, 10-dagar, adoption, graviditetspenning, barnbidrag, underhållsbidrag, underhållsstöd och ersättningar för barn med funktionsnedsättning.

Sjuk

E-tjänster och information om sjukpenning, arbetsskadeersättning, närståendepenning, förebyggande sjukpenning och smittbärarpenning.

Arbetssökande

E-tjänster och information för dig som deltar i Arbetsförmedlingens program och ska ansöka om ersättning (aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning) eller för dig som är arbetssökande och blir sjuk.

Funktions­nedsättning

E-tjänster och information om assistansersättning, merkostnadsersättning, omvårdnadsbidrag, handikappersättning, bilstöd, högriskskydd, arbetshjälpmedel, aktivitetsersättning, sjukersättning, bostadstillägg och tandvård.

E-tjänster, blanketter och informationsmaterial

Hitta e-tjänster, pappersblanketter, intyg, EU-kort, broschyrer, aktuella belopp samt ljud- och punktskrift.