Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Seminarium om psykisk ohälsa och sjukskrivning

Den 24 april 2017 anordnade Försäkringskassan ett frukostseminarium om psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser fortsätter att öka. Störst ökning sker i de lindrigare tillstånden under diagnosgruppen anpassningsstörningar och reaktion på svår stress. Det finns stora skillnader i hur olika regioner och vårdenheter hanterar sjukskrivning i dessa diagnoser.

På seminariet medverkade representanter från socialförsäkringen och hälso- och sjukvården i ett samtal om en av vår tids stora samhällsutmaningar. Försäkringskassan presenterade också en ny analys som visar vad som händer med personer som blir sjukskrivna i psykiatriska diagnoser.

Under seminariet berördes bland annat följande frågor:

  • Varför ökar sjukskrivningarna i stressrelaterade psykiatriska diagnoser?
  • Varför sjukskriver man så olika i olika delar av landet och på olika vårdenheter?
  • När är sjukskrivning en meningsfull del av vård och behandling, och när är sjukskrivning snarare en risk?

Seminarium: Psykisk ohälsa – ett sjukdomstillstånd eller en del av livet?

1 timme 21 minuter

Webbsändning från seminarium om psykisk ohälsa och sjukskrivningar som ägde rum på Clarion Hotel Sign den 24 april 2017. 

Bråttom? Se kortversionen av filmerna:

Webbseminarium om psykisk ohälsa del 1

8 minuter

Den 24 april anordnade Försäkringskassan ett frukostseminarium om psykisk ohälsa och sjukskrivning. Det här är del 1 av den korta versionen.

Webbseminarium om psykisk ohälsa del 2

8 minuter

Den 24 april anordnade Försäkringskassan ett frukostseminarium om psykisk ohälsa och sjukskrivning. Det här är del 2 av kortversionen.