Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Pressmeddelande

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

19 feb. 2018

Prognos för socialförsäkringens utgifter

Försäkringskassan beräknar att socialförsäkringens utgifter ökar med elva miljarder kronor de kommande åren. Det visar myndighetens utgiftsprognos för åren 2018–2021.

24 jan. 2018

Färre skuldsatta med förslag till nytt bostadsbidrag

Försäkringskassans förslag om nytt bostadsbidrag minskar risken för att hushåll ska bli skuldsatta. En tredjedel av alla mottagare av bostadsbidraget blir idag återbetalningsskyldiga.

18 jan. 2018

Ny prognos från Försäkringskassan

Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. beräknas uppgå till 38 miljarder kronor 2017 och prognostiseras att minska till 35 miljarder kronor 2018. Även sjukpenningtalet beräknas fortsätta minska, från drygt tio nettodagar idag till drygt nio nettodagar i december 2018.

29 dec. 2017

Regeländringar den 1 januari 2018

I samband med årsskiftet genomförs en del regeländringar inom socialförsäkringen, bland annat höjs åldersgränsen för kostnadsfri tandvård. Den 1 januari höjs prisbasbeloppet, vilket påverkar ett antal ersättningar.

22 dec. 2017

Sjukpenningtalet i november 2017

För november var sjukpenningtalet 10,2 dagar och har jämfört med ett år bakåt minskat med 6,3 procent. Under oktober månad beviljades 97,7 procent av alla nyansökningar av sjukpenning.

18 dec. 2017

Socioekonomiskt svaga grupper använder tandvårdsbidraget minst

Idag presenteras en ny analys från Försäkringskassan som tittar på i vilken utsträckning olika delar av befolkningen använder det allmänna tandvårdsbidraget som infördes 2008. Den visar bland annat att personer med låg inkomst samt utlandsfödda använder bidraget i lägre utsträckning än andra.

15 dec. 2017

Ny rättspraxis ger färre rätt till statlig assistansersättning

Ny rättspraxis har medfört att färre beviljas statlig assistansersättning efter två vägledande domar. Det visar en analys som Försäkringskassan genomfört på uppdrag av regeringen.

12 dec. 2017

Oförändrad andel kompletteringar av läkarintyg

På uppdrag av regeringen har Försäkringskassan kartlagt omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar. Studien visar att andelen kompletteringar nu är på samma nivå som 2011 men att andelen har ökat något sedan 2012. Samtidigt har antalet sjukfall ökat stort.

28 nov. 2017

Förslag till lagändringar inom sjukersättningen

Försäkringskassan föreslår lagändringar som påverkar rätten till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Förslaget innebär en ökad möjlighet till individuell hänsyn på grund av ålder och att begreppet ”arbetsmarknad” blir detsamma som vid bedömningen av rätten till sjukpenning vid dag 180.

27 nov. 2017

Sjukpenningtalet i oktober 2017

Sjukpenningtalet fortsätter att minska för alla Sveriges län och för både kvinnor och män. För oktober var sjukpenningtalet 10,2 dagar och har jämfört med ett år bakåt minskat med 5,3 procent.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>