Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Har vi bättre relation med våra mammor än med våra pappor?

26 oktober 2016

En nyligen genomförd Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Försäkringskassan, undersöker vuxnas relation till sina föräldrar, samt deras attityder till föräldraledighet. Undersökningen visar tydligt att det är mamma man ringer först om man har något att berätta.

Bland de svarande i attitydundersökningen, gjord av Sifo på uppdrag av Försäkringskassan, är det endast 10 procent som svarar att de ringer pappa i första hand när de har något att berätta. Samtidigt visar undersökningen att så många som cirka 50 procent väljer att ringa mamma för att berätta både goda och dåliga nyheter. På frågan vem av föräldrarna som man har mest kontakt med svarar färre än 10 procent att de har mest kontakt med pappa.

– Vi har gjort den här attitydundersökningen för att försöka belysa hur relationer kan påverkas av en tidig anknytning. Vi kan se att många pappor skulle kunna ha en bättre relation till sina barn. Vill man ha en nära relation till sina barn kan det vara bra att börja bygga den relationen i samband med föräldraledigheten, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan

De svarande i undersökningen uppger i hög grad att de inte tror att relationen till barnet påverkas av hur man delar på föräldraledigheten. Samtidigt indikerar undersökning att fler har en närmare relation till sin mamma än till sin pappa i och med det faktum att de flesta ringer mamma först för att berätta nyheter. Undersökningen visar också att de som upplever att deras egna föräldrar varit föräldralediga ungefär lika länge är idag i högre grad nöjda med sin relation till sina föräldrar än de som haft föräldrar som delat på annat sätt.

– Vi kan se bland de svarande i undersökningen att många planerar för att dela lika på framtida föräldraledighet. Detta är naturligtvis väldigt positivt och något att följa framåt även om utfallet inte ser ut så just nu, cirka 15 procent delar idag lika på föräldraledigheten, avslutar Niklas Lövgren familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Fakta

Idag tar mammorna ut cirka 75 procent av föräldradagarna och papporna cirka 25 procent. Att dela lika på dagarna är här definierat som att föräldrarna har tagit ut 40-60 procent av dagarna när barnet fyllt två år.

Försäkringskassan har i uppdrag av regeringen att verka för ett jämställt uttag av Föräldraförsäkringen och därför pågår just nu en kampanj som du finner mer information om på www.fifty-fifty.se.

Andel föräldrapar som delar lika (40/60) på föräldrapenninguttaget när barnet fyller 2 år

Föräldrapenning - Antal mottagare och utbetalda oktober 2015-september 2016

SIFO- undersökning mamma före pappa

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.
Besök gärna www.fifty-fifty.se för mer information om jämställt uttag av föräldraledigheten.   

Tillbaka till pressmeddelanden