Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Nu öppnar ansökan om ersättning för riskgrupper som inte kan arbeta på grund av covid-19

24 August 2020

Idag öppnar Försäkringskassan ansökan om ersättning för de personer som måste avstå arbete på grund av att de tillhör en definierad riskgrupp för covid-19. Det är möjligt att söka denna ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli och fram till den 30 september.

– Vi förstår att detta är efterlängtat och att många varit frustrerade över att de inte kunnat söka förrän nu, men jag kan försäkra att vi arbetat så snabbt vi kunnat för att få detta på plats. Normalt sett kräver en ny försäkring betydligt längre förberedelsetid än de två månader vi haft på oss, säger Ola Kristiansson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Den som tillhör en riskgrupp för covid-19, och helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att inte riskera att smittas på jobbet, kan ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Den sökande måste kunna visa ett läkarintyg som styrker att denne tillhör någon av de riskgrupper för covid-19 som regeringen har beslutat kan ha rätt till ersättning.

Det gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att smittspridning kan undvikas.

Det gäller även den som är behovsanställd och har varit tvungen att avstå från inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

Ersättningen gäller för perioden 1 juli–30 september och betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag under max 90 dagar. Det går att söka för hela dagen eller delar av dagen.

Kontakt:

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Mer information hittar du på vår samlingssida om corona.

Coronaviruset – det här gäller

Tillbaka till pressmeddelanden