Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Fokus krävs för en låg och stabil sjukfrånvaro

8 June 2018

Försäkringskassans årliga uppföljning av sjukfrånvarons utveckling i Sverige visar på stora variationer över tid. Bara under 2000-talet har sjukpenningtalet svängt kraftigt vid två tillfällen. Målet om en låg och stabil sjukfrånvaro kräver långsiktigt fokus från alla inblandade aktörer.

- När sjukskrivningarna vänder nedåt tenderar fokus att skifta bort från sjukförsäkringen och historiskt har det lett till ökad sjukfrånvaro igen. Det är en stor utmaning och även ett stort ansvar för oss och andra aktörer att se till att sjukfrånvaron hålls på en jämn och stabil nivå, säger Maria Hemström-Hemmingsson, t.f. generaldirektör på Försäkringskassan.

Den nedgång som för närvarande kännetecknar sjukskrivningarna går till stor del att härleda till regeringens uppdrag till Försäkringskassan från 2015 att öka rättssäkerheten och stärka handläggningen vid tidsgränserna i rehabiliteringskedjan. Ett arbete som har genomförts samtidigt som andelen ändrade beslut i omprövning minskar och förvaltningsrätternas ändrade beslut ligger på den lägsta nivån under hela 2000-talet.

Uppföljningen av sjukfrånvaron visar också att avsluten efter ett halvår som inte kommer av ett avslag har ökat markant. Det kan tyda på en ökad medvetenhet kring regelverket för sjukförsäkringen både hos hälso- och sjukvården och hos individen.

- Nu är det extra viktigt att Försäkringskassan fortsätter att arbeta rättssäkert och gör försäkringsmässiga bedömningar, annars riskeras sjukförsäkringens långsiktiga hållbarhet. Samtidigt ska vi stärka samordningen och stödet till individen, i samverkan med andra aktörer, för att underlätta återgången till arbete för dem som varit sjukskrivna, säger Maria Hemström-Hemmingsson.

Bilaga

Svar på regeringsuppdrag - Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2018

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Tillbaka till pressmeddelanden