Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Pressmeddelande

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

14 mars 2018

Risken för sjukskrivning inte större i offentlig verksamhet

Personalsammansättning förklarar skillnader i sjukskrivningstal mellan privat och offentlig sektor. Stora företag har fler men kortare sjukfall och mindre företag har färre men längre sjukfall. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

7 mars 2018

Kvinnor med högst inkomst delar mest jämställt på föräldrapenningen

Nästan vart tredje föräldrapar där kvinnorna har hög inkomst har också delat jämställt på föräldrapenningdagarna. Det är främst i föräldrapar där kvinnorna har hög utbildning eller hög inkomst som störst andel av föräldraparen delat jämställt visar ny framtagen statistik från Försäkringskassan.

28 feb. 2018

Nya förslag för ökade kontroller av assistansersättningen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) publicerade i dag rapporten ”Åtgärder för att begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen”. Förslagen i rapporten är steg i rätt riktning för att Försäkringskassan ska kunna kontrollera att ersättningen går till rätt person.

19 feb. 2018

Prognos för socialförsäkringens utgifter

Försäkringskassan beräknar att socialförsäkringens utgifter ökar med elva miljarder kronor de kommande åren. Det visar myndighetens utgiftsprognos för åren 2018–2021.

24 jan. 2018

Färre skuldsatta med förslag till nytt bostadsbidrag

Försäkringskassans förslag om nytt bostadsbidrag minskar risken för att hushåll ska bli skuldsatta. En tredjedel av alla mottagare av bostadsbidraget blir idag återbetalningsskyldiga.

18 jan. 2018

Ny prognos från Försäkringskassan

Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. beräknas uppgå till 38 miljarder kronor 2017 och prognostiseras att minska till 35 miljarder kronor 2018. Även sjukpenningtalet beräknas fortsätta minska, från drygt tio nettodagar idag till drygt nio nettodagar i december 2018.

29 dec. 2017

Regeländringar den 1 januari 2018

I samband med årsskiftet genomförs en del regeländringar inom socialförsäkringen, bland annat höjs åldersgränsen för kostnadsfri tandvård. Den 1 januari höjs prisbasbeloppet, vilket påverkar ett antal ersättningar.

22 dec. 2017

Sjukpenningtalet i november 2017

För november var sjukpenningtalet 10,2 dagar och har jämfört med ett år bakåt minskat med 6,3 procent. Under oktober månad beviljades 97,7 procent av alla nyansökningar av sjukpenning.

18 dec. 2017

Socioekonomiskt svaga grupper använder tandvårdsbidraget minst

Idag presenteras en ny analys från Försäkringskassan som tittar på i vilken utsträckning olika delar av befolkningen använder det allmänna tandvårdsbidraget som infördes 2008. Den visar bland annat att personer med låg inkomst samt utlandsfödda använder bidraget i lägre utsträckning än andra.

15 dec. 2017

Ny rättspraxis ger färre rätt till statlig assistansersättning

Ny rättspraxis har medfört att färre beviljas statlig assistansersättning efter två vägledande domar. Det visar en analys som Försäkringskassan genomfört på uppdrag av regeringen.

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>