Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Socialförsäkringen i siffror 2019

25 June 2019

Idag publiceras den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan.

År 2018 var socialförsäkringens utgifter för de ersättningar som administreras av Försäkringskassan 225 miljarder kronor. Lite mer än hälften av socialförsäkringens utgifter gick till sjuka och personer med funktionsnedsättning. Drygt en tredjedel av utgifterna gick till barnfamiljer. Därutöver gjordes utbetalningar till vissa andra ersättningar, främst inom arbetsmarknadsområdet.

Fakta

  • Av de ersättningar som Försäkringskassan administrerar så var det statliga tandvårdsstödet det som hade flest mottagare under förra året (knappt 4 miljoner mottagare).
  • Totalt fick 602 000 personer sjukpenning någon gång under året 2018 varav 64 procent var kvinnor och 36 procent män.
  • Ungefär 14 500 vuxna och barn hade assistansersättning i december år 2018.
  • Av de utbetalade dagarna med föräldrapenning år 2018 gick 71 procent till kvinnor och 29 procent till män.

I stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige omfattas av den svenska socialförsäkringen. Den är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse för både enskilda, hushåll och företag, men också för hela samhällsekonomin. I Sverige är en person försäkrad enligt det svenska socialförsäkringssystemet om denne bor eller arbetar i landet. Det innebär att personen har rätt till försäkringar och bidrag som kan vara arbets- eller bosättningsbaserade.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter och publicerar officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten administrerar en av Sveriges största statistikdatabaser. På Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell statistik, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen.

Statistik och analys hos Försäkringskassan

Socialförsäkringen i siffror 2019

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88

Tillbaka till pressmeddelanden