Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Pressmaterial

Här hittar du Försäkringskassans grafiska profil i korthet, porträttfoton och verksamhetsbilder. Pressmaterialet är fritt att använda i sammanhang där Försäkringskassan och socialförsäkringen beskrivs.


 
Logotyp

Logotypen är Försäkringskassans samlade märke och gemensamma signatur. Den grön-vita symbolen föreställer bokstaven F och är en vidareutveckling av det vinnande bidraget i en logotyptävling på 1970-talet. Logotypen fick sitt nuvarande utseende 2002. Då förändrades ordbilden från versaler till versalgemener och symbolen ritades om något.

Logotypen ska användas i sammanhang där Försäkringskassan står som avsändare eller medarrangör. Försäkringskassans logotyp får inte ändras och kräver friutrymme enligt bilden.

 

Logotypen ska också vara i tydlig storlek med hög läsbarhet.

Ladda ner logotyp  CMYK
Ladda ner logotyp  RGB

Kontakt

Vår grafiska profil omfattar även foton, ikoner, informationsgrafik, illustrationer, piktogram med mera. För mer information kontakta Kommunikationsavdelningen, grafiskprofil@forsakringskassan.se

Försäkringskassans grafiska profil

 

Generaldirektör

Nils Öberg

Överdirektör

Maria Rydbeck

Maria Rydbeck

Tillförordnad chef för avdelningen för Ledningsstöd

Katarina Sinerius

Kommunikationsdirektör för Kommunikationsavdelningen

Sten Eriksson

Chef för avdelningen Analys och Prognos

Gabriella Bremberg

IT-direktör för IT-avdelningen

Stefan Olowsson

  

Chef för avdelningen för Funktionsnedsättning

Marie Axelsson

Marie Axelsson (2,1 Mb)

Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson

Niklas Löfgren

Nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring

Cecilia Udin

Terese Östlin

Terese Östlin

Chef för avdelningen för Gemensamma försäkringsfrågor

Per Eleblad

Chef för avdelningen för Sjukförsäkring

Ulrika Havossar

Chef för avdelningen för Barn och familj

Alexandra Wallin

Chef för Rättsavdelningen

Mikael Westberg

Mikael Westberg

Mikael Westberg

Verksamhetsområdeschef för avdelningen för Funktionsnedsättning

Andreas Larsson