Bilder och foton för extern användning.

Bilderna är fria att använda i sammanhang där Försäkringskassan och socialförsäkringen beskrivs. Användning i reklam och marknadsföring är inte tillåten. Samtliga bilder är i jpeg-format om inget annat anges.

Försäkringskassans logotyp och diverse verksamhetsbilder
Logotyp och verksamhetsbilder mm

Generaldirektör
Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler

Bild 1 Ann-Marie Begler [6 852 jpg  kB]

Bild 2 Ann-Marie Begler [jpg 7 196 kB]

Bild 3 Ann-Marie Begler [jpg 10 897kB]

Chef avdelningen för Ledningsstöd
Sture Hjalmarsson

Sture Hjalmarsson

Bild 1 Sture Hjalmarsson [jpg 7 193 kB]

Bild 2 Sture Hjalmarsson [jpg 6 773 kB]

Kommunikationsdirektör, Kommunikationsavdelningen
Carola Määttä

Carola Määtta

Bild 1 Carola Määtta [jpg 4 987 kB]

Bild 2 Carola Määtta [jpg 5778 kB]

Bild 3 Carola Määtta [jpg 4 987 kB]

Chef för avdelningen Analys och Prognos   
Gabriella Bremberg

 

Bild 1 Gabirella Bremberg [jpg 2 633 kB]
  

IT-direktör, IT-avdelningen
Stefan Olowsson
Stefan Olowsson

Bild 1 Stefan Olowsson [jpg 7 392 kB]

Bild 2 Stefan Olowsson [jpg 9 154 kB]

Försäkringsdirektör, chef för avdelningen för Sjukförsäkring
Lars-Åke Brattlund
Lars-Åke Brattlund

Bild 1 Lars-Åke Brattlund [jpg 7 368 kB]

Bild 2 Lars-Åke Brattlund [jpg 7 677 kB]

Bild 3 Lars-Åke Brattlund [jpg 6 756 kB]

Bild 4 Lars-Åke Brattlund [jpg 4 400 kB]

Bild 5 Lars-Åke Brattlund [jpg 9 172 kB]

Bild 6 Lars-Åke Brattlund [jpg 9 208 kB]

Chef för avdelningen Funktionsnedsättning
Marie Axelsson

Bild 1 Marie Axelsson [4 208 kB]

Verksamhetsområdeschef Uppföljning och utvärdering av socialförsäkringen
Jan Larsson
Jan Larsson

Bild 1 Jan Larsson [jpg 5 687 kB]

Bild 2 Jan Larsson [jpg 8 20 6 kB]

Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson
Niklas Löfgren
Niklas Löfgren

Bild 1 Niklas Löfgren [jpg 5 267 kB]

Bild 2 Niklas Löfgren [jpg 6 452 kB]

Nationell försäkringssamordnare, sjukförsäkring
Cecilia Udin
Cecilia Udin

Bild 1 Cecilia Udin [jpg 6 586 kB]

Bild 2 Cecilia Udin [jpg 6 342 kB]

Chef för avdelningarna Gemensamma försäkringsfrågor
Per Eleblad

Bild 1 Per Eleblad [5 142]

Försäkringsdirektör, Nyanlända eller arbetssökande
Ulrika Havossar

Ulrika Havossar

Bild 1 Ulrika Havossar [jpg 6 182 kB]

Bild 2 Ulrika Havossar [jpg 5 719 kB]

tf. Chef för Avdelningen för Gemensamma kundfrågor, 
Elisabeth Hultengren

Elisabeth Hultengren

Bild 1 Elisabeth Hultengren [jpg 6 384 kB]

Bild 2 Elisabeth Hultengren [jpg 6 198 kB]

Chef för Avdelningen för Barn och familj 
Jan Andersson

Jan Andersson

Bild 1 Jan Andersson [jpg 3 820 kB]

Bild 2 Jan Andersson [jpg 3 417 kB]

Chef för Rättsavdelningen
Eva Nordqvist
Eva Nordqvist

Bild 1 Eva Nordqvist [jpg 7 194 kB]

Bild2 Eva Nordqvist [jpg 7 446 kB]

Verksamhetsområdeschef vid avdelningen för Funktionsnedsättning
Andreas Larsson
Andreas Larsson

Bild Andreas Larsson [jpg 5 900 kB]

Styrelsen

Birgitta Böhlin, ordförande

Anita Johansson, f.d. försäkringsdirektör AFA Försäkring

Jörgen Olofsson, IT-chef Svenska Spel

Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal

Måns Rosén, professor vid Karolinska institutet

Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan