Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
Bilder och foton för extern användning Actions
Loading...

Bilder och foton för extern användning

Bilderna är fria att använda i sammanhang där Försäkringskassan och socialförsäkringen beskrivs. Användning i reklam och marknadsföring är inte tillåten. Samtliga bilder är i jpeg-format om inget annat anges.

Försäkringskassans logotyp och diverse verksamhetsbilder

Logotyp och verksamhetsbilder mm

Generaldirektör

Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler

Chef avdelningen för Ledningsstöd

  Sture Hjalmarsson

Sture Hjalmarsson

Chef för avdelningen Analys och Prognos

Gabriella Bremberg

IT-direktör, IT-avdelningen

Stefan Olowsson

Stefan Olowsson

Försäkringsdirektör, chef för avdelningen för Sjukförsäkring

Lars-Åke Brattlund

Lars-Åke Brattlund

Chef för avdelningen Funktionsnedsättning

Marie Axelsson

Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson

Niklas Löfgren

Niklas Löfgren

Nationell försäkringssamordnare, sjukförsäkring

Cecilia Udin

Cecilia Udin

Chef för avdelningarna Gemensamma försäkringsfrågor

Per Eleblad

Försäkringsdirektör, Nyanlända eller arbetssökande

Ulrika Havossar

Ulrika Havossar

Chef för Avdelningen för Barn och familj

Alexandra Wallin

  Bild 1 på Alexandra Wallin Bild 2 på Alexandra Wallin

Bild 1 Alexandra Wallin

Bild 2 Alexandra Wallin 

Chef för Rättsavdelningen

Eva Nordqvist

Eva Nordqvist

Verksamhetsområdeschef vid avdelningen för Funktionsnedsättning

 Andreas Larsson

Andreas Larsson