Bortre gränsen i sjukförsäkringen tas bort – frågor och svar

Regeringens proposition om att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen röstades igenom av en majoritet i riksdagen onsdagen den 9 december. Förändringarna träder i kraft den 1 februari 2016.

Beslutet innebär

  • att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas
  • att det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivintroduktion, ALI, fasas ut och upphör.

Bakgrundsfakta

I dag kan man normalt få sjukpenning i högst 914 dagar, det vill säga två och ett halvt år. I undantagsfall kan man få sjukpenning för en längre tid, till exempel om man har en allvarlig sjukdom. I samband med att dagarna med sjukpenning tar slut erbjuds man att delta i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion hos Arbetsförmedlingen. Under tiden man deltar i arbetslivsintroduktionen kan man få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Hur mycket kommer jag att få i ersättning?

Beslutet påverkar inte ersättningens storlek.

Hur påverkar ett borttagande av arbetslivsintroduktion mig? Kommer jag inte få stöd av Arbetsförmedlingen när jag är sjukskriven?

Programmet arbetslivsintroduktion kommer att upphöra. Det innebär att ingen kommer erbjudas att påbörja programmet hos Arbetsförmedlingen efter den 31 januari 2016. Men om du har börjat arbetslivsintroduktionen före den 1 februari 2016 kan du slutföra programmet om du vill. Det är cirka tre månader långt.

Du kommer fortfarande att ha möjlighet att vid behov ta del av Arbetsförmedlingens insatser när du har ersättning från sjukförsäkringen. Det gäller oavsett hur länge du har haft ersättning från sjukförsäkringen.

Kommer rehabiliteringskedjan fortfarande att gälla?

Ja. Förslaget handlar endast om att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och om att ta bort arbetslivsintroduktionen.

Kan jag vara sjukskriven hur länge som helst, när den bortre tidsgränsen tas bort?

Ja. Beslutet innebär att det inte längre kommer att finnas någon bortre gräns för hur länge du kan få sjukpenning, så länge som din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom.

Jag är på väg att nå bortre tidsgränsen, betyder det här att jag inte kommer att göra det?

Ja. Riksdagens beslut innebär att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort den 1 februari 2016.

Mina dagar med sjukpenning tar slut under vintern 2015, hur påverkar förslaget mig?

Du som har börjat arbetslivsintroduktionen och hinner slutföra den före den 1 februari 2016 berörs inte av beslutet. Du kan komma tillbaka till sjukförsäkringen på samma sätt som i dag.

Du som får slut med dagar under vintern 2015 men inte hinner slutföra kan ändå fortsätta hela programtiden ut. Du kan även bli erbjuden att fortsätta till ett annat arbetsmarknadspolitiskt program om det visar sig i introduktionen att du har förutsättningar för det. Du kan ansöka om rehabiliteringspenning om du deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering från och med den 1 februari 2016. Om din rehabiliteringsplan inkluderar deltagande i ALI, och den fungerar för dig, så fortsätter du enligt den planen.

Du måste ansöka om sjukpenning om du vill ha den förmånen. Sjukpenning beviljas om du har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Vilken ersättning får jag från den 1 februari 2016?

Riksdagens beslut innebär att begränsningen av förmånstiden för sjukpenning på fortsättningsnivå upphör. I ett nytt sjukfall kan du få sjukpenning på normalnivå ungefär 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst om du inte har fått ersättning under de senaste 87 dagarna. I annat fall får du sjukpenning på fortsättningsnivå, ungefär 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Det innebär att du får högre ersättning om du inte ansöker om ersättning under ALI och åtminstone deltar under 87 dagar/går klart arbetslivsintroduktionen eftersom den pågår i 90 dagar.

Ska jag sjukanmäla mig om jag vill ha sjukpenning?

Ja, du ska sjukanmäla dig första dagen som du vill ha sjukpenning. Det gäller även dig som är anställd och inte arbetat sedan föregående period med ersättning från Försäkringskassan. Däremot ska din arbetsgivare göra sjukanmälan efter att du har fått sjuklön under de första 14 dagarna om du har arbetat minst en hel dag.  

Mina dagar med sjukpenning skulle ha tagit slut efter den 1 februari 2016, hur påverkar förslaget mig?

Du som skulle ha fått slut på dagar från och med den 1 februari 2016 eller senare kan nu få sjukpenning så länge som arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Du kan som tidigare delta i rehabilitering om du behöver det för att återfå arbetsförmågan.

Vad händer med mig som nått bortre tidsgränsen, kommer mitt ärende att prövas igen?

Fram till att lagändringen träder i kraft den 1 februari 2016 så gäller dagens regelverk. Efter den 1 februari 2016 det har du möjlighet att få sjukpenning eller rehabiliteringspenning på nytt. Men du måste själv ansöka om det.

Finns det något lagförslag om hur arbetsförmågan bedöms?

Det finns inga förslag om den grundläggande bestämmelsen om hur arbetsförmågan på grund av sjukdom bedöms enligt rehabiliteringskedjan. Men det finns ett förslag om en följdändring på grund av att arbetslivsintroduktionen fasas ut och successivt avskaffas. När fler än 90 dagar har förflutit mellan två sjukperioder bedöms åter arbetsoförmågan på grund av sjukdom mot ditt vanliga arbete hos din arbetsgivare. Om du har varit inskriven i arbetslivsintroduktionen så räknas inte dessa dagar.