Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan vill förenkla för arbetsgivare

Det är glädjande att så många vill bidra i arbetet med att bromsa den ökande sjukfrånvaron. Ju fler röster och perspektiv som kommer fram i debatten, desto bättre förutsättningar för att klara av den här utmaningen tillsammans.

I en av replikerna här på DN debatt, skriver företrädare för Svenskt näringsliv att Försäkringskassan gör det svårare för företagen att tidigt ta till vara medarbetarnas arbetsförmåga.

Vi känner inte igen den beskrivningen.

Ja, vi inför differentierade intyg. Och ja, vi lägger mer tid och kraft på de som verkligen behöver vårt stöd. I en tid när sjukfrånvaron ökar snabbt måste vi våga fokusera. I ett enkelt intyg bedömer den sjukskrivande läkaren att patienten kommer att återgå i arbete av sig själv inom 60 dagar, utan samordnande insatser från Försäkringskassan.

I praktiken kan det innebära att Försäkringskassan inte kräver lika mycket information om patienter med lunginflammation, som vi vet kommer läka ut av sig själv, som om patienter med svåra psykiatriska diagnoser, där vi vet att det kan finnas behov av samordning mellan flera aktörer. Vi vill alltså anpassa frågorna utifrån patientens behov av sjukskrivning och rehabiliteringsinsatser, inte slentrianmässigt ställa samma frågor i alla ärenden.

Svenskt näringsliv menar att detta skulle försvåra arbetsgivarens rehabiliteringsarbete. Vi menar att det är precis tvärtom. Genom de differentierade intygen får både Försäkringskassan och arbetsgivarna en signal om vilka personer vi ska fokusera på. Om arbetsgivaren ändå behöver mer information än den som ges i det enkla intyget är det faktiskt inte svårare än att man talar med sin medarbetare eller med den sjukskrivande läkaren. Dialogen med medarbetaren behöver rimligen äga rum alldeles oavsett längden på sjukskrivningen.

När det gäller uteblivna avstämningsmöten och indragna kontaktteam gäller samma princip som för differentierade intyg. Försäkringskassan lägger mest tid och kraft på de arbetsgivare som har högst sjukfrånvaro och störst behov av stöd.

Saker kan alltid förbättras och visst finns det utmaningar. Men att vi skulle försvåra företagens rehabiliteringsarbete håller vi helt enkelt inte med om. Den ökande sjukfrånvaron har däremot inneburit en kraftigt ökad arbetsbelastning på Försäkringskassan. På sina håll har detta tyvärr gått ut över samarbetet med arbetsgivare, till exempel avstämningsmöten. Men resurstillskottet från regeringen ger oss nu möjlighet att förbättra och förstärka samarbetet framöver.

Här vill vi framför allt verka för ett tidigare och mera aktivt samarbete mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivarna kring medarbetarnas förmåga att arbeta och eventuella behov av anpassningar på arbetsplatsen.

I det arbetet välkomnar vi en fortsatt dialog med Svenskt näringsliv.

Ann-Marie Begler, generaldirektör, Försäkringskassan
Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör för sjukförsäkringen, Försäkringskassan

Senast uppdaterad