Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Felaktig fakta sprider onödig oro

Replik till Elisabeth Hamilton

Svenska Dagbladet SvD Debatt

För enskilda barn och vuxna är assistansersättningen en klar frihetsreform, en reform som ska ge möjlighet till ett liv på samma villkor som andra. Men det finns också ett regelverk, en lagstiftning som Försäkringskassan måste utgå ifrån i sina bedömningar. På så sätt värnar vi försäkringen såväl på samhällsnivå som på individnivå.

Når du inte upp till de lagstadgade kraven inom assistansersättningen kan du ha rätt till andra insatser via kommunerna inom ramen inom Lagen av stöd och service (LSS), något som Elisabeth Hamilton helt utelämnat i sin debattartikel. Kommunerna kan till exempel bevilja personlig assistans eller andra insatser såsom gruppboende och korttidsboende. För barn kan även korttidsvistelse utanför hemmet, avlösarservice eller ledsagning vara ett alternativ. Kommunen kan också bevilja insatser enligt socialtjänstlagen, det kan då handla om hjälp i hemmet.

Försäkringskassans bedömning om tid för olika behov baseras alltid på rimlighetsbedömningar eftersom bedömningen utgår från den enskildes olika förutsättningar och behov. Vad som sedan kan ligga till grund för det som i lagens mening betecknas som grundläggande behov bedöms utifrån rådande lagar och rättspraxis. Elisabeth Hamilton påstår att Försäkringskassan skulle luta sig mot dessa rimlighetsbedömningar i syfte att dra ner på assistansen och minimerar tid för hjälp och stöd. Det är ett fruktansvärt och felaktigt påstående som är till för att skrämma. De som har rätt till assistansersättningen ska självklart få det!

Det är bra att LSS-reformen debatteras och utreds, samt att Försäkringskassans och kommunernas beslut granskas. Vi kan dock konstatera att granskningar och debatter inte alltid baseras på fakta, något som tillsammans med ofullständiga verklighetsbeskrivningar riskerar att skapa onödig oro hos de allra mest utsatta i vårt samhälle.

Andreas Larsson
Verksamhetsområdeschef, Avdelningen för funktionsnedsättning
Försäkringskassan

Monica Svanholm
Områdeschef, Avdelningen för funktionsnedsättning
Försäkringskassan

"Funktionshindrade får klara sig på egen hand" (svd.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad