Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Att bekämpa fusk är att värna ersättningen

Replik SvD ”Begler har fel siffror om assistansfusk”.

Försäkringskassan polisanmälde under 2014 108 ärenden av bidragsfusk inom assistansersättningen. Sammanlagt resulterade det i 80 miljoner kronor i återkrav och skadestånd, och 93 miljoner i stoppade framtida utbetalningar. Då ska man minnas att av de fall som hittas i kontrollerna polisanmäls endast de där uppsåt föreligger. Det stämmer att Försäkringskassan hittills i år har återkrävt drygt 13 miljoner kronor, men vi har också stoppat framtida utbetalningar för lite mer än 80 miljoner kr under samma tid, sammantaget cirka 94 miljoner kronor. Anledningen till att siffran i år kommer att vara något lägre beträffande återkraven är att projektet med en specialsatsning mot assistansbolag håller på att avslutas. Nästa år påbörjas ett nytt arbete inom samma område. Det tyder på att vårt kontrollarbete ger resultat.

Att uppskatta omfattningen av fusk är svårt och någon exakt siffra går inte att uppge av naturliga skäl. Billum-rapporten som kom 2012 innehöll dock kvalificerade beräkningar utifrån tillgänglig fakta. Det är så att viss kritik riktades från en del håll mot tillförlitligheten i siffrorna, men rapporten ansågs vederhäftig av bland annat den dåvarande regeringen. Även Försäkringskassans omfattningsbedömning av fusket från 2010 visade på att felaktiga utbetalningar utgjorde dryga tio procent av alla utbetalningar.

Försäkringskassan ambition är att det ska bli rätt från början. Vi kan inte på egen hand hitta alla oegentligheter. Det förutsätter en nära samverkan med andra myndigheter, exempelvis med Skatteverket. I takt med att vi utvecklar våra metoder och samarbeten med andra aktörer är jag övertygad om att vi kommer att upptäcka mer fusk.

Att brottslighet inom assistansersättningen ska bekämpas är viktigt för att värna denna viktiga reform och för att se till att människor inte far illa, bland annat genom vanvård. Min uppfattning är att det finns en samsyn kring detta. Pengarna ska gå till dem som behöver dem. Det är att värna assistansersättningen.

Ann-Marie Begler, generaldirektör, Försäkringskassan

Senast uppdaterad