Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Kommentar med anledning av ledare i Aftonbladet

I Aftonbladet den 15 februari, skriver Eva Franchell om assistansersättningen och Försäkringskassans roll.

Franchell menar att våra medarbetare bär skulden för det dåliga rykte som assistansreformen har fått. Hon ifrågasätter om fusket och överutnyttjandet av förmånen existerar trots att fall efter fall uppmärksammas i media där kriminella element skor sig på människor i behov av hjälp och stöd. Vi delar inte den bild som Eva Franchell förmedlar.

Våra medarbetare är inga fuskare. De allra flesta som arbetar hos oss har en hög etik och moral och ett mycket stort engagemang i verksamheten och för brukarna. Det som nu har uppmärksammats i media avser händelser som ligger flera år bakåt i tiden och går tvärtemot den värdegrund som Försäkringskassan vilar på. Det handlar om enstaka medarbetare, vars ärenden nu är föremål för polisutredning.

Som ett resultat av det som har hänt har vi vidtagit en rad åtgärder. Till exempel att begränsa behörigheterna inom assistansersättningen, organisatoriskt skildes bedömning av rätt till assistansersättning från beräkningen av utbetalningarna, handläggningen har blivit mer automatiserad, fler automatiska kontroller genomförs och noggrannheten vid rekryteringar har ökat.

Kostnaderna för statlig assistans har ökat kraftigt sedan starten. Från drygt tre miljarder kronor år 1994 till knappt 26 miljarder kronor år 2016. Franchell skriver att förklaringen till kostnadsökningen beror på att befolkningen ökar och att fler grupper har rätt till assistans. Sanningen är den att antalet assistansmottagare har, sedan 2009 legat på en stabil nivå – runt 16 000 personer. Kostnaderna har däremot ökat med fyra miljarder kronor, lågt räknat. Förklaringen är att assistansmottagarna beviljas fler timmar.

Brottsligheten inom assistansersättningen är ett problem. En statlig utredning konstaterar att ungefär tio procent av alla utbetalningar är felaktiga. Det är mycket pengar som skulle kunna gå till de assistansberättigade, istället för i de kriminellas fickor. Det hade varit bra om Aftonbladets ledarsida även belyste detta problem.

Ann-Marie Begler 
Generaldirektör

Marie Axelsson 
Chef för avdelningen för funktionsnedsättning