Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förtydligande om ändrad handläggning av sjukpenning och fler bedömningar vid sjukpenningens tidsgränser

Försäkringskassan får in många frågor om den ändrade handläggningen i sjukpenningen som vi genomförde den 1 november 2016.

Väldigt ofta sker en förväxling mellan den ändrade handläggningen och att det görs fler bedömningar vid de olika tidsgränserna i sjukpenningen. Ofta kopplas den ändrade handläggningen ihop med att det görs fler avslag gällande sjukpenning vilket är felaktigt. Att avslagen har ökat beror på att Försäkringskassan har förstärkt handläggningen och att fler bedömningar vid de olika tidsgränserna i sjukförsäkringen genomförts under 2016 än tidigare.

Vad är handläggningsändringen och vad innebär den?

Handläggningsändringen är ett resultat av att Försäkringskassan tydliggjort att ett slutligt beslut om rätt till sjukpenning enbart kan fattas när de förutsättningar som nämns i lagen för rätt till sjukpenning är uppfyllda. Försäkringskassan har tydliggjort detta i ett Domsnytt där två kammarrätter delat denna tolkning. I de fall FK anser att det behöver utredas om det finns en rätt till sjukpenning så kan istället i vissa fall ett s.k. interimistiskt (tillfälligt) beslut fattas om rätt till sjukpenning.

Handläggningsändringen gjordes den 1 november och innebär följande:

  • Om det är sannolikt att den sökande har rätt till sjukpenning kan Försäkringskassan fatta ett tillfälligt beslut om utbetalning under utredningsperioden
  • Den som ansöker om fortsatt sjukpenning behöver bekräfta att nya läkarintyg ska gälla som en ansökan. Om detta inte har gjorts det kommer en personlig handläggare att ta kontakt med den försäkrade för att säkerställa att nya läkarintyg gäller som en ansökan.

Vad är tidsgränserna i sjukpenningen och vad har förändrats?

Sjukpenning betalas ut när arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Försäkringskassans uppgift är att bedöma arbetsförmågan och rätten till ersättning. Denna bedömning baseras på olika underlag där läkarintyget är det enskilt viktigaste.

Försäkringskassan ska enligt det regelverk som riksdagen har beslutat om göra bedömningar av arbetsförmågan vid olika tidpunkter i en sjukskrivning:

  • Vid dag 1 i en sjukskrivning bedöms rätten till sjukpenning då en person inte kan utföra sitt ordinarie arbete
  • Vid dag 90 bedöms den försäkrade mot ett arbete hos sin egen arbetsgivare
  • Vid dag 180 ändras bedömningsgrunden avsevärt. Den försäkrade bedöms mot hela arbetsmarknaden. För att ha rätt till sjukpenning krävs att den försäkrade inte ska kunna utföra något normalt förekommande jobb på hela arbetsmarknaden

Tidigare har Försäkringskassan inte hunnit med att göra bedömningarna vid tidsgränserna i tillräckligt hög utsträckning och i tid. För 2016 fick Försäkringskassan extra medel av regeringen för att förstärka arbetet med bedömningarna vid de olika tidsgränserna. Fler bedömningar som görs i tid har lett till att fler personer har fått avslag på sin ansökan om sjukpenning. Viktigt att komma ihåg är att andelen avslag har rört sig från en väldigt låg nivå till en något mindre låg nivå. Beviljandegraden i sjukpenning ligger en bit över 95 procent.