Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fakta om utbetalningar av assistansersättning

I Dagens Nyheters artikel idag, tisdag, framgår det att miljontals kronor i assistansersättning betalats utan kontroll.

Inför utbetalningen av assistansersättning i juni togs ett nytt handläggningsstöd i bruk men på grund av inkörningsproblem, bland annat svårigheter med scanningen av assistenternas tidrapporter, fattades ett beslut om att betalning skulle ske enligt de tidigare rutinerna.

Från Försäkringskassans sida var det ett medvetet val för att ingen skulle bli utan den ersättning de har rätt till. I det här fallet har vi prioriterat att bolagen ska kunna betala ut löner vilket har gjort att vi inte har använt oss av samtliga kontrollåtgärder. Vi har scannat in uppgifter i våra system om nästan 200 000 personer som jobbar med personlig assistans, just för att få till smidigare utbetalningar och kontroller.

Som med alla stora IT-system finns det svårigheter i början. Men det innebär inte att vi betalat ut mer pengar än vid tidigare tillfällen, det betyder inte heller att inga kontroller gjorts.

Det har varit lika mycket kontroller som tidigare och ytterligare kontroller kommer att göras i efterhand.

Vi har inte kunnat se att våra utbetalningar ökat eller att bolag hört av sig som fått fel belopp i större utsträckning. Vi genomför alltid rättningar i efterhand, och har det blivit fel kvittas detta på nästkommande utbetalning eller så ställer vi ett återkrav. Problemen med det nya systemet är nu lösta