Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan bedömer inte avlidna personer som arbetsföra

Försäkringskassan kommenterar med anledning av artikel i Aftonbladet 2017-04-26 om bedömning av rätten till sjukersättning.

Det framgår också i artikeln i Aftonbladet och i intervjun med vår talesperson att det aktuella beslutet avser en omprövning av ett beslut fattat under hösten 2016, då personen ifråga fortfarande befann sig i livet.

En omprövning innebär att man prövar om det initiala beslutet har varit felaktigt eller ej. Det är det som har hänt i detta fall.

Att en individ inte får en viss ersättning som exempelvis sjukersättning innebär inte att de inte kan ha eller har haft andra ersättningar från Försäkringskassan.